2005 Talimatnameler

XVII. BODRUM KUPASI

ULUSLARARASI YELKENLİ AHŞAP YAT YARIŞI

15-20 EKİM 2005

 YARIŞ  TALİMATI

GİRİŞ

Bu yarış, esas olarak geleneksel yığma ahşap tekniği ile inşa edilmiş veya lamine sistem kullanılarak inşa edilse de  GEZİ AMAÇLI, YELKENLİ AĞIR DEPLASMAN YATLARI (GULET, TIRHANDİL, AYNAKIÇ İLE YURT DIŞI  VE  İÇİNDE İNŞA EDİLMİŞ BENZERLERİ), arasında düzenlenen yaz sezonu sonu şenlik özelliğini de taşıyan bir faaliyettir. ”Geleneksel ahşap yat” tanımı bu yatları kapsamaktadır.

Ancak bu kategoriye girmeyen emsallerinden daha az deplasmanlı yarış veya sürat yapmak için inşa edilen klasik ahşap yatlar ile modern teknoloji ve materyal ile yarış veya sürat yapmak için inşa edilmiş modern ahşap yatlar da kendilerine ayrılan kategorilerde yarışa katılabilirler.

Şenlik özelliğinden dolayı ise ahşap olmayan, diğer tüm  yatlar da misafir yat statüsünde bu yarışa iştirak edebilirler.

Bu etkinliğe katılan yatların çoğunluğu charter amacı ile kullanılmakta olduğu için içerisinde yolcuları ile birlikte  yarışa katılmakta ve bu özelliğinden dolayı da Ege ve Akdenizde ilgi çeken bir etkinlik konumuna ulaşmış bulunmaktadır.

Türkiye sahillerinin yatçılığa ve yelken kullanımına ne kadar uygun olduğunu göstermesi ve yat personelinin tekne kullanma, yelkenle seyir, denizde yol hakları, sosyal ilişkiler, paylaşım gibi konulardaki bilgi ve becerisini artırmasına vesile olması bu organizasyonu  zenginleştiren diğer ögelerdir.

BÖLÜM – 1 YARIŞLARIN ORGANİZASYON VE YÖNETİMİ                    

1.ORGANİZASYON OTORİTESİ

Bodrum Kupası Uluslararası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı, Era Bodrum Yelken Kulübü’ nün organize ettiği ve  Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan bir faaliyettir.

1.1            organizasyon otoritesi, bir yarış ilanı yayınlayacaktır,

1.2            yarışlara katılacak olan yatlar, organizasyon otoritesinin kurallarına uyacaklardır.

1.3    organizasyon otoritesi, yatın kaydını almakta veya reddetmekte serbesttir. Daha önce kaydı alınan bir yatın şartlara uygunsuzluğu saptandığında gerekli değişiklikleri yapmaya veya yatı yarıştan ihraca yetkilidir. Organizasyon otoritesi gerektiğinde ek komiteler görevlendirebilir.

1.4            organizasyon otoritesi, yarış komitesini tayin edecektir.

2. YARIŞ KOMİTESİ:

Yarış Komitesi, yarışları yönetmek üzere organizasyon otoritesi tarafından görevlendirilen hakemler ve hakemlere yardımcı olacak kişilerden oluşur.

2.1            organizasyon otoritesi, bağımsız bir jüri görevlendirmemiş ise, yarış komitesi protesto duruşmalarına bakmak üzere kendi üyeleri arasından bir protesto komitesi oluşturur.

2.2            yarışları, organizasyon otoritesinin direktifleri uyarınca ve kurallara uygun olarak yönetecektir.

2.3            yazılı yarış talimatını yayınlayacaktır.

2.4            yarış talimatı değişiklikleri  de yazılı olacak ve zamanında yayınlanacaktır. Teknik imkansızlıklardan dolayı yazılı olarak yayınlanamayacak ek talimatları, VHF kanal 09’dan ilan edebilir ve su üstünde her tekneye uyarı işaretinden en geç 15 dakika önce bildirilecektir. Sözlü değişiklikler VHF kanal 09’ dan bildirilecek ve yatlar tarafından �ALINDI� kabul edilecektir.

2.5            yarış sonuçlarını ilan edecektir.

2.6            bir yarışın veya seri yarışın sonuçlarını, özel yarış kuralları madde  20’ de belirtildiği gibi hesaplayacaktır.

3. PROTESTO KOMİTESİ:

Yatlar arasında veya yarış komitesi ile yatlar arasında meydana gelebilecek kural ihlalleri  iddiası veya düzeltme talebini görüşerek karara bağlayacak olan bu komitenin vereceği kararlar kesin olup, temyiz edilemez.

4. YARIŞ SEKRETERLİĞİ

Yarış sekreterliği, yarışların başlayacağı güne kadar Era Bodrum Yelken Kulübü’ nde (Neyzen Teyfik Cad. No:160/A Bodrum); yarışların ilk gününden itibaren  ise start hattında görev alacak olan yarış komitesi botu’nda kurulacaktır.

5. UYGULANACAK KURALLAR

Bodrum Kupası Uluslararası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı’nda uygulanacak kurallar şunlardır;

5.1                 yarış ilanı,

5.2                 yarış talimatı, ve ek talimatlar,

5.3                 bu yarış için hazırlanan �özel yarış kuralları�

5.4                 uluslararası denizde çatışmayı önleme tüzüğü (IRPCAS),

5.5                 yarışı idare etmek için yayınlanan diğer duyurular,

5.6                 yarış talimatları aksini belirtmedikçe, milli otoritenin uygulamaları,

5.7                 Yukarıdaki kurallar arasında bir ihtilaf olması halinde, en son yayınlanan geçerli olacaktır.

Organizasyon otoritesi, yarış komitesi ve protesto komitesi yarışların idare ve hakemliğinde kurallara bağımlı olacaklardır.

6. YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATEGORİLERİ

6.1. Yarışlar aşağıda belirtilen sınıf ve kategorilerinde yapılacaktır.

a) GELENEKSEL AHŞAP YATLAR : Geleneksel yığma ahşap tekniğiyle veya lamine olarak inşa edilmiş, gezi amaçlı, yelkenli ağır deplasman yatlarıdır.

KATEGORİ A;   31.50 M. – VE ÜSTÜ

KATEGORİ B;   26.50 M. � 31.49 M

KATEGORİ C;   22.50 M. –  26.49  M.

KATEGORİ D;   18.50 M.  – 22.49  M.

KATEGORİ E;   16.00 M. –  18.49  M.

KATEGORİ F;   12.00 M.  –  15.99  M.

KATEGORİ G;   11.99 M. VE ALTI

b)  KLASİK AHŞAP YATLAR: Emsallerinden daha az deplasmanlı yarış veya sürat yapmak için inşa edilmiş (geleneksel inşa metodları kullanılmış olsa bile) ahşap yatlardır.

c) MODERN AHŞAP YATLAR: Emsallerine göre deplasman ağırlığından kazanmak üzere modern teknoloji (lamine kaplama v.s.) ve materyal ile inşa edilen yarışmak gayesiyle yapılan ve yarıştırılmakta olan ahşap yatlardır.

d) AHŞAP OLMAYAN YATLAR:  Misafir yatlardır. İki kategoride yarışırlar:

KATEGORİ A;  TEKNE BOYU (LOD) 15.99 METRE VE ALTI

KATEGORİ B;  TEKNE BOYU (LOD) 16.00 METRE VE ÜZERİ

6.2. Yukarıda belirtilen bütün sınıf ve kategorilerdeki yatlar organizasyon otoritesince belirlenmiş olan sınıf/ kategori bayrakları ile numara ve yarış bayraklarını devamlı olarak  taşıyacaklardır.

7.  KATEGORİLERİN BELİRLENMESİ / BİRLEŞTİRİLMESİ / İPTAL EDİLMESİ 

Organizasyon otoritesi, kayıtların durumuna göre kategorileri belirleme, birleştirme veya ortadan kaldırma yetkisine sahiptir.

8.  KAYITLAR

8.1. Kayıt formları, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış olarak, ilk yarışın yapılacağı günden iki gün öncesindeki cuma günü saat 17.00’ye kadar organizasyon komitesine teslim edilecektir.

8.2. Kayıt esnasında , organizasyon otoritesince belirlenecek kayıt ücretini yatırmış olacaklardır.

8.3. Geç kayıtlar yarış gününden bir gün önce saat 12.00’ye kadar iki katı kayıt  ücreti ödenmesi koşuluyla kabul edilebilir.

8.4. Kayıt esnasında organizasyon otoritesince her yata iki adet numara  bandı verilecektir. Bütün yatlar bu numara bandlarını sancak ve iskele vardavelalarına tespit edecek ve tüm yarışlar süresince okunabilir şekilde taşıyacaklardır.

8.5KAYITTAKİ  BİLGİLERİN DOĞRULUĞU

Bu yarış için kayıtlarını yaptıracak yat sorumlularından alınacak kayıt formunda belirtilen bilgilere itibar edilecektir. Bu bilgilere göre sınıflandırma ve kategori ayrımı yapılacaktır. Yarışlar sonunda dereceye giren yatlar yarış komitesi tarafından ölçülebilecek ve kayıt formunda belirtilen değerlerin yanlış olması halinde o yat DURUŞMASIZ DİSKALİFİYE edilecek ve diğer yatların sıralanması bir sıra yükselecektir.

9.  SORUMLULUK

9.1. Bu yarışları düzenleyen organizasyon otoritesi, yarış komitesi üyeleri ve sponsorlar; yarışlarda veya yarış dışı tüm faaliyetlerde yatlarda, yatlarda yarışanlarda, kaptan ve mürettebata dolaylı  veya dolaysız olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklarından hiç bir şekilde sorumluluk taşımayacaklardır.

9.2. YAT SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI;

a) Mürettebatlarının tüm sorumluluğunu ve yatlarının denize dayanıklılığı ile emniyetli navigasyon sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmeme, yarışa devam edip-etmeme sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu,

b)  Yarışın; yarış talimatına göre idare edileceğini, kurallara uygun olarak verilen cezaları ve kesin kararları; bu kesin kararlarla ilgili olarak adli makamlara veya mahkemeye baş vurmamayı peşinen kabul ederler.

c) Bu sorumlulukları gereğince her yarışın startından önce mürettebatlarının dikkatlerini çekeceklerdir.

d) Ayrıca yarış kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan edeceklerdir.

10. ÖLÇÜM VE DENETLEMELER

Yatlar, yarıştan önce, yarış süresince veya yarıştan sonra yarış komitesi üyelerince gerekli görülecek her zaman kontrole tabi tutulabilirler. Yarış komitesi üyelerine gerekli bütün kolaylıklar gösterilecektir.

11. DEKLARASYON

Yarışı bitiren her yat, finiş hattından geçerken finişte görevli yarış komitesi botuna telsizi ile kendisini (numarasını ve ismini belirtmek suretiyle) tanıtmakla sorumludur. Finiş botu tarafından tesbit edilememiş yatlar yarışı bitirmemiş (DNF) kabul edilirler.

12.  PROTESTOLAR

12.1 Protestolar, o gün yapılan yarışın finişini müteakip iki saat içinde yazılı olarak yarış start komitesi botundaki sekreterliğe verilmiş olmalıdır.

12.2. Protesto ücreti US$ 50 olup protestonun kazanılması halinde iade edilecek,  kaybedilmesi  halinde ise organizasyon komitesi adına irad kaydedilecektir.

13.  YARIŞTAN ÇEKİLME

Bir yat yarıştan çekilmiş ise kendisine verilmiş sınıf / kategori bayrağı ile numara ve yarış bayraklarını arya edecek ve ilk fırsatta yarış komitesini VHF kanal 09 ile haberdar edecektir.

14.  TELSİZ  MUHABERESİ

Yarışlarda, yatlarda VHF deniz telsizi bulundurulması mecburidir. Telsiz, yarış süresince açık tutulmalıdır.Yarış komitesi’nin duyuruları telsiz vasıtasıyla yapılacaktır. Yatlar belirtilen kanalda  (VHF 09) diğer yatlarla konuşmayacak sadece organizasyon komitesi ve yarış komitesinin duyurularını dinleyecek, zorunlu hallerde yarış komitesine çağrı yapacaktır. Yarış komitesi’nin herhangi bir telsiz mesajına cevap verme zorunluluğu yoktur.

15.   EKİP SINIRLAMASI

Yarışlar için yatlarda bulundurulacak ekip için bir sınırlama yoktur.

16.  YATLAR ÜZERİNDEKİ REKLAMLAR

Yatların yelkenlerinde, bordalarında ve direklerinde veya herhangibir yerinde  taşınan her türlü reklam ücrete ve ızne tabıdır. Ana sponsorun faaliyet alanındaki firmaların reklamları kesinlikle kullanılamaz.  Reklamını deklare etmeyen ve ücretlerini yatırmayan yatlar yarıştan dıskalifiye edilir ve izleyici olarak dahi Bodrum Kupası etkinliklerine hiçbir şekilde  katılamazlar.

17.  KOMİTE BOTLARI

17.1 Komite botları start ve finiş hatları ile gerektiğinde dönüş/geçiş noktalarında    bulunacaklar, yarış süresince filonun içinde seyrederek gerekli kontrollerini yapacaklardır. Yarış komitesi’nin ve yarışın yönlendirilmesi ile kontrolü, start hattında görev almış komite botundan yapılacaktır.

17.2 Yarış komitesinde görevli yatlar ve diğer tekneler �R� (Reis-Romeo) kod bayrağınıtaşıyacaklardır.

17.3 Bu bayrağın bulunmaması protesto sebebi olmayacaktır.

17.4 Start ve finiş hattında görevli yarış komitesi botları teknik nedenlerle mevkilerini motor çalıştırarak da muhafaza etmeye çalışabilirler.

17.5 Organizasyon otoritesi ve yarış komitesine ait bütün yatlar / motorlar, yarışmakta olan yatlara çapariz vermemeye çalışacaklardır.

************

BODRUM KUPASI ULUSLARARASI YELKENLİ AHŞAP YAT YARIŞI

ÖZEL YARIŞ KURALLARI

BU YARIŞ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURALLARA UYGUN OLARAK YAPILACAK VE YARIŞCILAR, SADECE KURALLARA SADIK KALARAK KAZANMAYA GAYRET EDECEKLERDİR.

BÖLÜM 1- TEMEL KURALLAR

1.DÜRÜST YARIŞMA

1.1 Bir yatın sahibi ve mürettebatı, yarışa sadece yelkenini kullanarak ve bu özel yarış talimatında belirtilen kurallarla dürüst ve sportmence katılacaktır. Bir yat, bu kuralları açık bir şekilde ihlal etmesi halinde (başka bir kural uygulanmıyorsa) protesto komitesi kararı ile cezalandırılacaktır.

1.2. Yarış esnasında kural ihlali yapan bir yat, yarıştan çekilecek veya yarış kurallarında belirtilen cezayı yerine getirecek veya kuralda belirtilen cezayı kabul edecektir.

2. CAN KURTARMA ARAÇ – GEREÇLERİ VE KİŞİSEL CAN YELEĞİ

Bir yat , üzerinde taşıdığı bütün personele  yeterli olabilecek kapasitede can kurtarma araç-gereci bulunduracaktır. Yarış komitesince �Y� (Yılmaz-Yankeekod bayrağı komite botunda toka edilip telsiz ile üç defa yayın yapıldığında derhal giyilmek üzere yeterli sayıda can yeleği bulunduracaktır. Yarışçıların can  güvenliği tamamen kendilerine aittir.

3. YARDIM ETMEK

Tehlikede bulunan herhangi bir yat veya şahsa yardım edebilecek durumda olan yatlar her türlü yardımı yapacaklardır.

4.  KURALLARIN KABULÜ

Yarış için start edip etmemek ve yarışa devam edip etmemek sadece her yatın sorumlusunun yetkisindedir.

BÖLÜM -2 YARIŞLARIN ORGANİZASYON VE  YÖNETİMİ

KISIM- 1 TARİFLER

5.  YARIŞ İLANI

Organizasyon otoritesi tarafından yayınlanacak yarış ilanında; yarışın adı, yeri, tarihi,organizasyon otoritesi adı, ilave edilecek özel hükümler, yarışın programı, yarışacak sınıflar ve kategorileri, kayıt ve iştirak şartları ve kısıtlamaları, kayıt tarihleri ve arzu edilen diğer bilgiler bulunacaktır.

6.  YARIŞ TALİMATI

6.1. Kural gibi geçerli olan yazılı yarış talimatı ve eklerinde; start ve finiş hatları, şamandıralar, kullanılacak bayraklar ve özel işaretler, finiş için zaman sınırı,start saatleri ve (varsa) sırası, rota, ölçü ve denetim yöntemleri, akıntı gibi yarış komitesinin uygun göreceği bütün bilgiler yer alacaktır.

6.2.  Hazırlanacak ek yarış talimatı , en geç yarışın start saatinden bir saat önce denize açılmış yatlara yazılı olarak veya telsiz ile bildirilecektir. Telsiz mesajının yatlar tarafından alınmaması/alınamaması protesto nedeni olmayacaktır.

KISIM- 2  YARIŞLARIN YÖNETİMİ

7.  GENEL

Yarış komitesi, yarışı görsel işaretler ve seda işaretlerini kullanarak, yarış kurallarına ve yarış talimatına uygun olarak yönetecektir. Yarış komitesi tarafından kullanılacak görsel ve seda işaretleri bölüm 5’de gösterilmiştir. Yarış komitesi, yarış talimatında yayınlamak suretiyle bu işaretlere ilaveler yapabilir.

Yarış komitesi, yarışa katılan yatların özelliğini dikkate alarak uyguladığı görsel işaretleri, telsizi ile duyurmaya gayret edecektir. Teknik nedenlerden dolayı telsiz ile duyurulamaması protesto nedeni olamaz.

8.  START İŞLEMİ

8.1. Start alanı ve şekli, ek yarış talimatında belirtilecektir.

8.2. Start işlemi için bütün görsel ve seda işaretleri, start hattındaki yarış komitesi botundan ve aşağıdaki sırada verilecektir:

8.2.1. BİRİNCİ UYARI İŞARETİ , ilan edilmiş start saatinden 15 DAKİKA önce , 3 SEDA İŞARETİile beraber KIRMIZI BAYRAK toka edilerek verilir.

8.2.2. İKİNCİ UYARI İŞARETİ, starttan 10 DAKİKA önce İKİ SEDA İŞARETİ ile YEŞİL BAYRAKtoka edilerek verilir.

8.2.3. HAZIROL İŞARETİ, starttan 5 DAKİKA önce BİR SEDA İŞARETİ ile ULUSLARARASI ”P ” (POYRAZ /PAPA) kod bayrağı toka edilerek verilir.

Hazırol İşareti’nin toka edilmesiyle beraber, MOTORLARIN STOP EDİLMİŞ OLMASI MECBURİYETİ VARDIR. MOTORLARIN ÇALIŞTIRILMASI  DİSKALİFİKASYON  SEBEBİDİR.

8.2.4. Hazırlık İşaretinin toka edilmesinden beş dakika sonra verilecek olan START İŞARETİ, BÜTÜN BAYRAKLARIN BİR SEDA İŞARETİ İLE ARYA edilmesi suretiyle verilmiş olur.

8.3. Start hattındaki yarış komitesi botu, yukarıda belirtilen start işlemini telsizi ile de  yatlara anons edecektir.

8.4. START ETMEK : Bir yat; tekne, tayfa veya donanımının normal pozisyonunda herhangi bir kısmı, start hattını rota doğrultusunda kestiği an start etmiş olur.

8.5. Bu yat, start hattını belirleyen şamandıra veya yarış komitesi botuna çarparsa , ceza olarak finişteki zamanına 30 dakika ilave edilir. (protesto komitesi kararına göre diskalifiye edilebilir.)

8.6. Start işaretinden itibaren 30 DAKİKA   içinde start  edemeyen yatlar, o günün yarışında �START ETMEDİ�DNS� olarak değerlendirilir.)

9. ERKEN START ETMEK

Start işareti verildiği anda, start hattını kesmekte olan veya hazırlık işaretinden sonra start hattını geçerek hattın rota tarafında bulunan yatlar, ”erken start eden yatlardır. Bu yatlar �ERKEN START EDEN YAT � OCS�  olarak değerlendirilirler.

9.1           ERKEN START EDEN YATLARIN UYARILMASI

Erken start eden yatlar iki şekilde uyarılacaktır.

a)    yarış komitesi erken start eden yatları teşhis edebilmiş  ise, derhal ”X” kod bayrağını BİR SEDA İŞARETİ ile toka edecektir. Bu bayrak 30 dakika tokada kalacaktır. Erken start eden yatlar bu süre içerisinde startlarını yenileyecekler veya yarış komitesinin takdir edeceği 30  ile 90 dakika arasında bir zaman cezası alacaklardır. Bu ceza finiş zamanına eklenecektir. Yarış komitesi, imkan varsa bu yatları telsiz ile ikaz etmeye çalışacaktır. (Ferdi Geri Çağırma – Individual  Recall)

b)  yarış komitesinin teşhis edemeyeceği kadar fazla yatın erken start etmesi halinde ise BİRİNCİ TEKRAR (fırst substıtute) kod bayrağı, İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edilerek bütün yatlar geri çağrılacaktır. Bu bayrağın bir seda işareti ile aryasından beş dakika sonra, yarışın yeni start işlemi başlatılacaktır.(Genel Geri Çağırma – General Recall)

10. ROTA VE ROTANIN KISALTILMASI

10.1  Yarışın rotası, yarış ilanı / yarış talimatı / ek yarış talimatında belirtilen ve bir yatın, start işaretinden itibaren mümkün olduğu kadar çabuk finiş yapmak için seyredebileceği rotadır.

10.2. ROTANIN KISALTILMASI :  Yarış komitesi, yarış ilanı / yarış talimatı / ek yarış talimatında belirtilen rotanın uygulanması halinde, yarışın zaman sınırı içinde bitirilmesinin mümkün olamayacağına kanaat getirirse / güvenlik veya herhangibir nedenle erken bitirmeye karar verirse rotayı aşağıdaki şekilde kısaltabilir:

a)  KISA ROTA UYGULAR:

Bunun için yarış talimatında kısa rotanın tarif edilmiş olması gerekir. Kısa rotayı uygulayacak yarış komitesi, �S� (Seydi/Sierra) kod bayrağını, birinci uyarı işareti ile veya daha önce BİR SEDA İŞARETİ ile start  hattındaki yarış komitesi botunda toka edecek ve bu durumu telsizi ile de duyuracaktır. �S� (Seydi) kod bayrağı yarış süresince tokada kalacaktır.

b)  ROTA KISALTMASI YAPAR:

Yarışma, normal rotada devam ederken yarış komitesi, yine zaman sınırını veya hava muhalefetini veya yarışın güvenliğini dikkate alarak veya herhangibir nedenle yarışı uygun göreceği bir mevkide bitirmeye karar verebilir. Bunun için rota üzerindeki uygun bir mevkide  finiş hattını kuracaktır. Bu hat, atılacak bir şamandıra veya bir burun, fener veya başka bir alamet ile atılacak bir şamandıra ve  yarış komitesi botu arası olacaktır. Yarış komitesi botu , finiş hattındaki mevkiini aldığında �S� (Seydi) kod bayrağı ile MAVİ FİNİŞ BAYRAĞI’ nı da toka edecektir. Rotayı kısalttığını telsizi ile duyurmaya çalışacaktır. Yarış komitesinin duyurularının alınamaması protesto nedeni olmayacaktır.

11.YARIŞIN ERTELENMESİ

11.1 Ertelenen bir yarış , startı programda belirtilen zamanda verilmeyen, yarış komitesinin kararına göre herhangi bir zamanda yapılabilecek bir yarıştır.

11.2 Yatlar, herhangi bir nedenle yarış komitesinden erteleme talep edemezler.

11.3 Ertelemenin ilan edilmesi ;

a)  CF (CEVAP FLAMASI) İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir. Yeni start işlemi, bu işaretin aryasından BİR DAKİKA sonra başlayacaktır.�

b)  CF (CEVAP FLAMASI), �H� (Halat-Hotel) kod bayrağı üzerinde İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir . Diğer işaretler karada /limanda verilecektir.�

c)  CF (CEVAP FLAMASI), �A� (Aydın-Alfa) kod bayrağı üzerinde İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Startı verilmemiş bütün yarışlar başka bir güne ertelenmiştir.”

12. ABANDONE

Abandone edilen bir yarış, yarışmanın başlangışından herhangi bir zaman sonra yarış komitesinceGEÇERSİZ ilan edilen bir yarıştır.

12.1. Bir yarış, aşağıdaki nedenlerden dolayı abandone edilebilir.

a-  kötü hava şartları nedeniyle ,

b- yarışın , yetersiz rüzgar nedeniyle zaman sınırı içinde bitirilmesinin mümkün olmayacağına kanaat getirilirse,

c- yarışmanın güvenliğini ve/veya tarafsızlığını doğrudan etkileyen başka herhangi bir nedenle,

d- yarış alanını belirleyen bir şamandıranın kaybolması veya yer değiştirmesi nedeni ile,

12.2 Bir yat, zaman sınırı içinde yarışı kurallarına göre bitirmiş ise bu yarış , protesto komitesinin yarış idaresinde ve devamında bir hata yapıldığına kanaat getirmesi hali dışında abandone edilemez.

12.3  Yarış talimatında belirtilen veya daha sonra ek talimat olarak duyurulan zaman sınırı içinde hiçbir yat yarışı bitiremez ise bu yarış abandone edilir.

12.4     ABANDONENİN İLAN EDİLMESİ ;

a-    Yarış komitesi botunda �N� (Neptün-November) kod bayrağı, ÜÇ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde ”Bu yarış abandone edilmiştir. Bu işaretin aryasından bir dakika  sonra  yeni start işlemi başlayacaktır ” anlamına gelir.

b-    N kod bayrağı �H� (Halat-Hotel) kod bayrağı üzerinde ÜÇ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Bu yarış abandone edilmiştir. Diğer işaretler karada/limanda verilecektir. Karaya/limana dönünüz” anlamına gelir.

c-     N kod bayrağı �A� (Aydın-Alfa) kod bayrağı üzerinde ÜÇ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Bugünkü bütün yarışlar abandone edilmiştir” anlamına gelir.

13. TEKRARLANACAK YARIŞLAR

Bir yarış tekrarlanacağı zaman;

a.   esas yarışa kaydını yaptırmış bütün yatlar bu yarışa katılabilirler.

b.   esas yarışta yapılan kural ihlalleri bu yarışta geçersizdir.

14. YARIŞ SÜRESİNİN UZATILMASI

Yarış komitesi gerekli gördüğü taktirde VHF kanal 09 dan ilan  etmek suretiyle yarışın finiş zaman limitini uzatabilir. Bu hususun uygulanıp – uygulanmaması ile zamanın az veya çok uzatılmış olması bir protesto nedeni olamaz. Süre uzatılacak ise STARTTAN İTİBAREN EN GEÇ İKİ SAAT İÇİNDE telsiz ile ilan edilecektir. Yarışçılar süre uzatılması talebinde  bulunamazlar.

15. FİNİŞ

15.1  Finiş alanı, zamanı ve şekli yarış ilanı/ek yarış talimatında belirtilecektir.

15.2  Finiş hattı kurulduğunda , finiş hattında görevli yarış komitesi botu direğine MAVİ  BAYRAK toka edilecektir.

15.3  Bir yat; tekne,  tayfa veya donanımının normal pozisyonda herhangi bir  kısmı (rota doğrultusunda gelerek) finiş hattını  kestiği an  finiş yapmıştır. Ancak finişin  geçerli olabilmesi için yatın tamamının finiş hattını geçerek neta olması gerekir.

15.4 Bu yat, finiş hattını geçerken , finiş hattını belirleyen şamandıra veya yarış komitesi botuna  çarparsa ceza olarak finiş zamanına 30 dakika ilave edilecektir (protesto komitesi kararına göre diskalifiye de edilebilir).

15.5 Finiş yaparken bir kural ihlali  yapan yat protesto komitesince 30  ila 90 dakika arasında zaman cezası ile cezalandırılacak veya diskalifiye edilecektir.

15.6 Finiş hattı üzerinde olan yat , telsizi ile kendisini tanıtacaktır.

15.7 Finiş yapan yatlara, finiş hattındaki komite botundan finiş yaptıklarına dair düdük çalınacaktır.

15.8  Finiş yapan yat, finiş hattını geri kat etmeyecektir.

15.9  Finiş için ilan edilen zaman sınırı sona erdiğinde , finiş hattında görevli yarış komitesi botundaMAVİ BAYRAK İKİ SEDA İŞARETİ ile arya edilerek yarışma sona erdirilecektir. Bu durum telsiz ile de duyurulacaktır.

15.10 Yarış sona erdiğinde , finiş yapamamış olan yatlar ” FİNİŞ YAPMADI – DNF ” olarak puanlandırılacaklardır.

16.PROTESTO İŞLEMİ

16.1.  Protestolar, o gün yapılan YARIŞIN FİNİŞİNİ MÜTEAKİP İKİ SAAT  İÇİNDE, startta görevlendirilen yarış komitesi botundaki yarış sekreterliğine, buradan temin edecekleri protesto formuna yazarak verilecektir. Protestoda, olayın ayrıntıları, zaman, yer, kural, yatların pozisyonları  ve şahitler yazılacaktır.

16.2. Bir yat protesto verme niyetini, OLAYDAN HEMEN SONRA İLK FIRSATTA protesto vereceği yata SESLENMEK (telsizi ile duyurmak) suretiyle belirtecek ve finiş hattından geçerken YARIŞ KOMİTESİ BOTUna da telsizi ile bildirecektir.

16.3. Protesto komitesi , protestolara alınma sırasına göre bakmaya gayret edecektir.

16.4. Protesto komitesi, mümkün olduğu taktirde protestolara aynı gün bakacak ve sonuçlandıracaktır. Bunu gerçekleştiremez ise müteakip duruşma gün ve saatini ilan edecektir. Bu hususu telsizi ile duyuracaktır.

16.5. PROTESTOLARIN TAKİBİ YARIŞÇILARIN SORUMLULUĞUDUR. Şahitleri duruşma zamanı duruşmada bulundurmak sorumluluğu da yine protestoya taraf olanlara aittir. Bu maksatla protesto duruşmasında erteleme istenemez.

16.6. İlan edilen zamanda protesto görüşme mahallinde bulunmayan  taraflar hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve duruşma gıyaplarında yapılarak sonuçlandırılır.

16.7. Finiş sıralamasında, kendi hatası olmaksızın mağdur olduğunu iddia eden yat veya yatlar yazılı olarak düzeltme talebinde bulunabilirler. Düzeltme talebi için herhangi bir ücret ödenmez.

16.8. Bir yat, başka bir yatın hatasından dolayı kural ihlali yaptığına inanıyorsa , kendisini  temize çıkarmak  için  geçerli bir protesto vermelidir.

16.9. PROTESTO KOMİTESİNİN KARALARI KESİNDİR. BU KARARLAR  TEMYİZ  EDİLEMEZ.

BÖLÜM 3-YATLARIN KARŞILAŞMASI

17. YOL HAKKI 

17.1 Çatışma tehlikesi olacak şekilde iki  yelkenli yat birbirine yaklaşıyorsa, bu yatlardan biri aşağıda  belirtildiği şekilde  diğerinin yolundan çıkacaktır.

a) Rüzgarı  farklı bordalardan kullanan yatlardan, rüzgarı iskeleden kullanan yat diğerinin yolundan çıkacaktır (iskele kontra yat, sancak kontraya yol verir).

b) Her iki yat da rüzgarı aynı taraftan kullanıyorsa, rüzgar üstünde olan yat, rüzgar altında olan yatın yolundan çıkacaktır (rüzgar üstü yat, rüzgar altı yata yol verir).

c) Rüzgarı iskeleden kullanan bir yat, rüzgar üstünde bir yat görür ve bu gördüğü yatın rüzgarı iskele tarafından mı yahut sancak tarafından mı kullanıldığını saptayamazsa, gördüğü diğer yatın yolundan çıkacaktır.

17.2.  Yatın ana yelkeninin şiştiği taraf veya seren yelkenli bir yatta baştan kıça  doğru olan en büyük yan yelkenin şiştiği tarafın aksi tarafı, rüzgar üstü sayılacaktır.

17.3  Yatlar arasında kapatma yoksa, diğerinin gerisinde olan yat ilerisinde olan yata yol verecektir (Gerisinden neta yat, ilerisinden neta yata yol verir) (Tekne ve donanımı normal pozisyonda olan bir yatın aynı kontrada kıç aynasından omurga hattına dik çizilen doğrunun arkasında kalan yat gerisinden neta yattır. Bu yat ise, ilerisinden netadır. Gerisinden neta veya ilerisinden neta olması hali dışında yatlar arasında kapatma vardır. Bu kapatma hali, yatlar arasındaki yan mesafenin yetişen yatın en fazla iki misli boyu kadar olması durumunda geçerlidir.)

17.4 Tramola veya kavanca yapmakta olan yat, normal seyrini yapmakta olan yatların  yolunu bozmayacaktır. Dolayısıyla  bu hareketini diğer yattan yeterince uzakta yapacaktır. Tramola veya kavanca eden bir yat, tromola veya kavancasını  bu kurala göre yaptığını protesto komitesine kanıtlamak zorundadır.

17.5. Yol hakkına sahip bir yat, yol vermesi/uzak durması gereken bir yat ile karşılaştığında; kendisine yol verilmediğine/uzak durulmadığına karar verdiğinde,  çarpışmaktan kaçınmak amacıyla gerekli manevrayı  yapacaktır. Bu durumda yol hakkına sahip yat, diğer yata  protesto verebilecektir.

17.6. Yarışırken bir şamandra veya engeli (ada, kayalık bir bölge, yol hakkına sahip bir tekne gibi) aynı tarafta bırakarak geçmek/dönmek zorunda olan yatlardan; içteki yat durumunda olan yat yol hakkına sahiptir. Bir şamandra veya engelin geçilmesinde/dönüşünde içteki yat tanımı, bir şamandrayı veya engeli rota değiştirmeksizin geçebilecek durumdaki, şamandraya/engele en yakın olan yattır.  Dıştaki yatın, manevra için gerekli yeri verip uzak durması gerekir. Buradaki �Yer� tanımı, iç yat durumunda olan bir yatın bir şamandra veya engel ile dış yat arasından geçmesi veya dönmesi için gerekli yerdir. Bu yer, manevranın bir parçası ise tramola veya kavanca için gereken yeri de kapsar.

Engel, bir yatın direk olarak ona doğru seyrederken ve ondan bir tekne boyu uzaklıkta iken önemli bir rota değişikliği yapmadan geçemeyeceği bir nesnedir.

BÖLÜM – 4 YARIŞTA DİĞER KURALLAR , KAYIT KOŞULLARI , PUANLAMALAR VE ÖDÜLLER

 18.  Yarış için kaydını yaptırmış, ancak start hattına gelmeyen veya yarışı  terk eden yatların  sorumluları, durumu yarış komitesine  en  kısa zamanda  bildireceklerdir.

19. YASAKLANMIŞ  HAREKETLER

19.1 Hazırol işareti  verildiği (P-kod bağrağı toka edildikten sonra) andan itibaren motor çalıştıran yatlar diskalifiye edilirler.

19.2. (Yatların büyüklükleri dikkate alınarak) sadece yatlar arasında meydana gelecek temasa mani olmak maksadıyla çok kısa bir süre için motorun çalıştırılmasına müsaade edilebilir. Ancak bu husus yarış / protesto komitesine kanıtlanmak zorundadır. Yarış / protesto komitesi ikna  olmazsa bu yatı 30 dakikadan az olmamak üzere zaman cezası ile cezalandırabilir veya diskalifiye edebilir.

19.3 Yarış komitesince  belirlenen görüşme kanalını yatların dinleme mecburiyeti  vardır. Yarış komitesinin duyuruları bu kanaldan  yapılacaktır. Yatların kendi aralarında yapacakları görüşmelerde bu kanal kullanılmayacaktır.

19.4. Bir yat, yarışma halinde iken sadece rüzgar ve suyun kuvvetinden yararlanacaktır (yüzerek tekneyi çekmek veya itmek , kürek çekmek yasaktır).

19.5. Yatlar seyir halindeyken pervaneleri  sökülmüş olmamalıdır.

19.6. Bu kurala uymayan yatlar, diskalifiye edilecektir.

20. PUANLAMA

20.1 Bir yarışta finiş yapan ve daha sonra diskalifiye  edilmeyen veya başka  bir alternatif ceza almayan yatlar, finiş sıralarına eşit puan alacaklardır.

FİNİŞ SIRASI             PUANI

1                          1

2                          2

3                          3

4                          4

5                          ve diğerleri bu şekilde devam eder.

20.2. Finiş sıralaması alındıktan sonra  ilave  edilecek cezalar varsa bu cezalar ilave edilerek  yarış sonu puanları verilir.

20.3. En az puanı alan yat birinci olur ve diğerleri de buna göre sıralanırlar. Bir seri yarışta, yatların toplam puanları eşit ise, sonuç; seri yarışlar süresince alınan en iyi dereceler karşılaştırılarak bulunur. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa , beraber yarıştıkları son yarışta diğerini geçen lehine bozulur.

20.4. Diskalifiye olan, start etmeyen, finiş yapmayan ve yarışı terkeden yatlara, yarışa o sınıf /kategoride kaydı yapılmış yat sayısı +1 puan verilir.

21. PUANTAJ  KISALTMALARI

DNC – yarış için kaydını  yaptırmış olmakla beraber , yarışa katılmayan/ start alanına gelmeyen yattır.

DNS – start alanı ve civarına kadar gelmiş olmakla  beraber start etmeyen/ edemeyen yattır.

DNF – finiş yapmayan /yapamayan yattır.

OCS � start işareti verildiğinde start hattı üzerinde veya ilerisinde bulunan yattır.

RAF –  finiş yaptıktan sonra yarıştan çekilen yattır.

DSQ – diskalifiye  edilen yattır.

DNE � atılamaz diskalifikasyon

RDG –  düzeltme verildi

22. EN FENA YARIŞ PUANINI DEĞERLENDİRMEĞE ALMAMAK  (YARIŞ ATMAK)

22.1. Bodrum Kupası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı , bir seri yarıştır. Bu seri  yarışta 4 yarış yapılabilmiş ise yarış atılmaz ve bu dört yarış üzerinden değerlendirme yapılır. 5 ve daha fazla yarış yapılmış ise en kötü derecenin alındığı bir yarış atılarak kalan yarışlar üzerinden değerlendirme yapılır.

22.2 Dürüst yarışmadığı nedenle diskalifiye edilen yatın diskalifiye olduğu yarış atılamaz (DNE)

23. ÖDÜLLER

Ödüller sınıf/kategori, genel klasman, etap ve özel ödüllerden oluşur.

23.1. SINIF / KATEGORİ ÖDÜLLERİ:

Her sınıf kategorilerinin ilk üçüne verilir.

İlk üçe ödül verilebilmesi için o sınıf kategorisinin minimum beş yattan oluşması şartı  aranacaktır

Bir sınıf/ kategori dört yatın  katılımı ile oluşmuş ise birinci ve ikinci yata , üç yatın katılımı ile oluşmuş ise sadece birinci yata ödül verilecektir.

23.2. GENEL KLASMAN ÖDÜLLERİ:

23.2.1 GELENEKSEL AHŞAP YATLAR GENEL KLASMAN:

23.2.1.1. BODRUM KUPASI :

Bu kupa, yelkenli ahşap yat yarışlarının en büyük ödülüdür. ”Geleneksel Ahşap Yatların” genel klasman birincisine verilir. Bu ödül BİR KUPA ile bir yıl saklayacağı REGATTA BAYRAĞIndan ibarettir. Genel klasman birincisi belirlenirken, geleneksel ahşap yatlar arasında bütün kategorilerin genel finiş sırasına göre en  az  puanı   almış  olan yat dikkate alınır.

23.2.1.2. BODRUM KUPASI  REGATTA BAYRAĞI:

Bodrum Kupasını  kazanan yata bir yıl saklamak üzere verilir. Üç kez Bodrum Kupasını kazanan yat bu bayrağı  ömür boyu taşımaya hak kazanır.

23.2.1.3. ORTAKENT BELEDİYESİ ÖDÜLÜ:

”geleneksel ahşap yatların” genel klasmanında ikinci olan yata  verilir.

23.2.1.4. BİTEZ BELEDİYESİ ÖDÜLÜ:

”geleneksel ahşap yatların” genel klasmanında üçüncü olan yata  verilir.

 23.2.1.5. BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ ÖDÜLÜ:

”geleneksel ahşap yatların” genel klasmanında dördüncü olan yata  verilir.

23.2.1.6. BODRUM TİCARET ODASI ÖDÜLÜ:

”geleneksel ahşap yatların” genel klasmanında beşinci olan yata  verilir

23.2. 2. GELENEKSEL-KLASİK AHŞAP YATLAR GENEL KLASMAN:

23.2.2.1 AKDENİZ YELKEN BİRLİĞİ TROFESİ:

Akdeniz Yelken Birliği tarafından sunulan bir trofedir. Kazanan yata bir yıl saklamak üzere verilir.  Misafir yatlar hariçinde tüm katılan yatlar arasında finiş sırasına göre en az puanı almış olan yata verilir.

23.2. 3. GELENEKSEL-KLASİK �MİSAFİR  YATLAR GENEL KLASMAN:

23.2.3.1 BODRUM BELEDİYESİ  ÖDÜLÜ:

Tüm katılan yatlar arasında finiş sırasına göre en az puanı almış olan yata verilir.

23.2.4. STANDART YELKEN DONANIMLI YATLAR GENEL KLASMAN:

Light genova veya benzeri özel yarış yelkenleri kullanmayacağını deklare etmiş, geleneksel ahşap yatlar arasında genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan ilk üç yata verilir.

23.2.4.1.  HALİKARNAS BALIKCISI ÖDÜLÜ :

Bodrum Belediyesinin özel ödülüdür. 23.2.4. Maddesinde bahsedilen. Standart yelken donanımlı yatlar arasında genel finiş sırasına göre en az puanı alarak birinci olan yata  verilir.

23.2.4.2. TURGUTREİS  BELEDİYESİ ÖDÜLÜ :

23.2.4. Maddesinde bahsedilen. standart yelken donanımlı yatlar arasında genel finiş sırasına göre ikinci olan yata  verilir.

23.2.4.3.  YALI  BELEDİYESİ ÖDÜLÜ :

23.2.4. Maddesinde bahsedilen. standart yelken donanımlı yatlar arasında genel finiş sırasına göre üçüncü olan yata  verilir.

23.2.5. RANDA YELKEN DONANIMLI YATLAR GENEL KLASMAN:

Bu armayı taşıyan, geleneksel ahşap yatlar arasında genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan ilk üç yata verilir (randa yelkenli tırhandiller bu uygulamanın dışındadır).

23.2.5.1. DENİZ TİCARET ODASI  ÖDÜLÜ:

23.2.5. Maddesinde bahsedilen  ” Randa Yelken Donanımlı yatların” genel finiş sırasına göre birinci olan yata  verilir.

23.2.5.2. GÜMBET GÜÇDER  ÖDÜLÜ:

23.2.5. Maddesinde bahsedilen  ” Randa Yelken Donanımlı yatların” genel finiş sırasına göre ikinci olan yata  verilir.

23.3.  ETAP  ÖDÜLLERİ:

23.3.1 BODRUM ETABI:

23.3.1.1.  BODRUM BELEDİYESİ ETAP ÖDÜLLERİ:

Bodrum etabında her kategoride ilk finiş yapan  yatlara verilir.

23.3.2 GÜMÜŞLÜK ETABI:

23.3.2.1.  GÜMÜŞLÜK BELEDİYESİ ETAP ÖDÜLLERİ:

Gümüşlük etabında her kategoride ilk finiş yapan  yatlara verilir.

23.3.3. YALIKAVAK ETABI:

23.3.3.1.  YALIKAVAK BELEDİYESİ ETAP ÖDÜLLERİ:

Yalıkavak etabında her kategoride ilk finiş yapan  yatlara verilir.

23.3.4 KALYMNOS  ETABI:

23.3.4.1.  DOSTLUK KUPASI  ÖDÜLLERİ:

Kalymnos etabında her kategoride ilk finiş yapan  yatlara verilir.

23.3.5 TURGUTREİS ETABI:

23.3.5.1.  D-MARİN TURGUTREİS  ETAP ÖDÜLLERİ:

Turgutreis etabında her kategoride ilk finiş yapan  yatlara verilir.

23.4.ÖZEL ÖDÜLLER:

23.4.1. TIRHANDİL ÖDÜLÜ :

Her kategorinin tırhandilleri arasında en az  puan almış olan tırhandile verilir. Bu ödülün verilebilmesi için her kategoride en az iki tırhandil’in en az üç etapta yarışa katılmış olma şartı aranır.

23.4.2.  10 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:

Bodrum kupasına 10 yıl katılan yatlara verilir.

23.4.3.  15 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:

Bodrum kupasına 15 yıl katılan yatlara verilir.

23.4.4. GEMİ YAPIM USTASI ÖDÜLÜ

Tüm kategori birincilerinin yapım ustalarına verilir.

23.4.5. EN GENÇ YARIŞMACI ÖDÜLÜ:

Geleneksel olarak her yıl Bodrum Kupası yarışlarına katılan yaşça en küçük katılımcıya verilen ödüldür.

23.4.6. PORT BODRUM YALIKAVAK MARİNA EN ŞIK VE  EN FANTASTİK TAKIM KIYAFETİ ÖDÜLLERİ:

Organizasyon komitesince görevlendirilen jüri  tarafından seçilen her iki dalın birincileri ve özel juri ödülleridir.

23.4.7. PORT BODRUM YALIKAVAK MARİNA ÖDÜLLERİ

Organizasyona katılan tüm yatlar içersinden kura ile belirlenecek 3 yata verilecek özel ödüldür.

23.4.8. GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÖDÜLÜ:

 ”Geleneksel Ahşap Yatların” genel klasman birincisine verilir.

23.4.9.  BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ ÖDÜLÜ:

 ”Geleneksel Ahşap Yatların” kategori birincilerine verilir.

BÖLÜM -5 YARIŞ KOMİTESİ TARAFINDAN KULLANILACAK

GÖRSEL VE SEDA İŞARETLERİ

 Kullanılacak görsel ve seda işaretleri aşağıda belirtilmiştir. Yukarı ve aşağı yönleri gösteren okların anlamı bayrakların toka veya arya edilmesidir. Nokta şeklinde gösterilen işaretler ise seda işaretleri olup, tek nokta tek sedadır. ●….● şeklinde gösterilen işaret, birbirini tekrarlayan seda işaretleridir.

AP Tek başına kullanıldığında: �Startı verilmemiş
yarışlar ertelenmiştir.� Birinci uyarı işareti veya
diğer işaretler bu bayrağın aryasından 1 dakika sonra
verilecektir.
↑●●↓●
H bayrağı üzerinde kullanıldığında, �Startı verilmemiş
yarışlar ertelenmiştir. Diğer işaretler karada /
limanda verilecektir.�
↑●●
A bayrağı üzerinde kullanıldığında �Startı verilmemiş
yarışlar başka bir güne ertelenmiştir.�
↑●●
L Karada kullanıldığında (karadaki yarış
sekreterliği işaret direği veya limanda bulunan
yarış komitesi botunda) �Yarışçılar için duyuru
vardır�.
↑●
Denizde seyir halindeki yarış komitesi botunda
kullanıldığında �Beni takip ediniz.�
↑●
M Yüzer bir cisim, tekne veya başka bir cisim
üzerinde kullanıldığında �şamandıra yerine�
kullanıldığını belirtir.
●�●
N Tek başına kullanıldığında; �Bütün yarışlar
abandone edilmiştir. Start alanına dönünüz.�
Diğer işaretler bu işaretin aryasından 1 dakika
sonra verilecektir.
↑●●● ↓●
H bayrağı üzerinde kullanıldığında; �Bütün yarışlar
abandone edilmiştir. Diğer işaretler karada
verilecektir.�
↑●●●
A bayrağı üzerinde kullanıldığında, �Bugünkü bütün
yarışlar abandone edilmiştir.�
↑●●●
P Hazırlık işaretidir. Start işareti 5 dakika sonra
verilecektir.
↑●
S Uyarı işaretinden önce veya bu işaretle beraber
kullanıldığında yarış talimatında açıklanan
kısa rota uygulanacaktır.
↑●●
Rota üzerinde seyredilirken yarış komitesi
rotayı kısaltmak istediği takdirde uygun göreceği
bir mevkide bu işareti finiş bayrağı ile beraber
kullanarak �yarışı burada bitiriniz� der.
↑●●
X Ferdi Geri Çağırma. ↑●
Birinci Tekrar – Genel Geri Çağırma
Diğer işaretler bu işaretin aryasından 1 dakika
sonra verilecektir.
↑●● ↓●
Y Kişisel can yeleği kullanma mecburiyeti vardır. ↑●

15 – 20 EKİM 2005

XVII.  BODRUM KUPASI

EK YARIŞ TALİMATI  – 1

1.Bu yarış toplam 5 etaptan oluşan bir seri yarıştır.

 2. PROGRAM

15 EKİM 2005
AÇILIŞ GÖSTERİLERİ SAAT  15:00
BRİFİNG MİLTA BODRUM MARINA SAAT  17:30
KOKTEYL MİLTA BODRUM MARINA SAAT  19:00
16 EKİM 2005
Karaada önü start SAAT  10:30
BODRUM �   BODRUM 11,5NM
Sevgi Çemberi SAAT 16:00
Konser-Sevgi Çemberi SAAT  20:00
17 EKİM 2005
BODRUM  – GÜMÜŞLÜK 12,5NM
Klasik Müzik Orkestrası
18 EKİM 2005
GÜMÜŞLÜK – PORT BODRUM YALIKAVAK 14NM
Kıyafet Yarışması
19 EKİM 2005
PORT BODRUM YALIKAVAK � KALYMNOS 12NM
Kalimnos Kupa seromoni-Kokteyl
(Kalymnos’a gitmeyecek yatlar o gece D-Marin Turgutreis’te misafir edilecektir.)
20 EKİM 2005
KALYMNOS – D-MARİN TURGUTREİS 11NM
ÖDÜL TÖRENİ SAAT: 20:30

3. ROTALAR, START VE FİNİŞ HATLARI

Start saatleri ilk gün 10.30, Kalimnos’tan 13:00, diğer günler 10.00’dur.

1.ETAP :16 EKİM 2005 PAZAR

BODRUM � BODRUM

A)            ROTA 1 (11,5 MİL) :

BU ETAPTA  KARAADA İSKELEDE BIRAKILACAK ŞEKİLDE DÖNÜLECEKTİR.

 

1.ETAP ROTA 1  START HATTI : Karaada feneri ile genel batı/ kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel güney/ güney batı yönüne yapılacaktır.

1.ETAP  ROTA 1  FİNİŞ HATTI : Harem burnu önündeki sığlık feneri ile genel doğu yönüne atılacak şamandıra veya finiş botu arasıdır. Finişler genel kuzey yönünde yapılacaktır.

1.ETAP ROTA 1  KISA ROTA FİNİŞ HATTI 1 (5 MİL): Karaada’nın güneydoğu ucundaki Yassıkaya adası ile genel güney yönünde atılacak şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel doğuyönünde yapılacaktır.

1.ETAP ROTA 1   KISA ROTA FİNİŞ HATTI 2 (8,5 MİL): Tavşan burnu ile genel güneybatıyönünde atılacak şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel kuzeybatı yönünde yapılacaktır.

B)            ROTA 2 (13,5 MİL):

BU ETAPTA  KARAADA SANCAKTA BIRAKILACAK ŞEKİLDE DÖNÜLECEKTİR.

1.ETAP ROTA 2   START HATTI : Karaada feneri ile genel batı/ kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel kuzey/ kuzey doğu yönüne yapılacaktır.

1.ETAP  ROTA 2  FİNİŞ HATTI  : Harem burnu sığlık fenerinin genel doğu-kuzey doğu yönünde atılacak iki şamandıra veya bir şamandıra ile finiş botu arası olup finişler genel kuzey/ kuzey doğu  yönünde yapılacaktır.

1.ETAP ROTA 2  KISA ROTA FİNİŞ HATTI (7,5 MİL) : Yassıkaya adası ile genel güney yönüne atılacak şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel batı yönünde yapılacaktır.

II. ETAP : 17 EKİM 2005 PAZARTESİ

BODRUM � GÜMÜŞLÜK ETABI  (12,5 MİL)

2.ETAP START HATTI : Karaada feneri ile genel batı/kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel güney/güney batı yönüne yapılacaktır.

2.ETAP FİNİŞ HATTI: Çatalada  feneri  ile genel  doğu yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi start  botu arası olup finişler genel kuzey yönüne yapılacaktır.

2.ETAP KISA ROTA İÇİN FİNİŞ HATTI (6 MİL): Kargı adası feneri ile genel güney-güney doğuyönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler  Kargı adası sancakta kalacak şekildegenelbatı/güney batı yönünde yapılacaktır.

III. ETAP : 18 EKİM 2005 SALI 

GÜMÜŞLÜK –  YALIKAVAK ETABI (14 MİL)

3.ETAP START HATTI 1 : Çavuş adası batı ucu ile genel batı yönüne atılmış şamandıra veya start botu arası olup startlar  genel güney/güney doğu yönünde yapılacaktır.

Bu etapta  Çatal  ada  sancakta bırakılacak şekilde dönülecektir.

3.ETAP START HATTI 2 : Çavuş adası güney ucu ile genel doğu yönüne atılmış şamandıra veya start botu arası olup startlar  genel güney/güney doğu yönünde yapılacaktır.

Bu etapta  Çatal  ada  sancakta bırakılacak şekilde dönülecektir.

3.ETAP START HATTI 3 : Tüllüce adası en güney ucundaki kayalık ile genel doğu yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi start  botu arası olup startlar genel kuzey yönüne yapılacaktır.

Bu etapta  Kardak adaları  sancakta bırakılacak şekilde dönülecektir.

3.ETAP FİNİŞ HATTI :  Yalıkavak yarımadası küçük burun ile genel güney  yönüne atılacak şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel  doğu yönünde yapılacaktır.

3.ETAP KISA ROTA İÇİN FİNİŞ HATTI 1: (10,5 MİL): Çavuş adası batı ucu ile genel batı yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler  genel kuzey/kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

3.ETAP KISA ROTA İÇİN FİNİŞ HATTI 2: (3.Etap start hattı 3 uygulandığı taktirde 7,5 MİL) (3.Etap start hattı 1-2 uygulandığı taktirde 11,5 MİL): Büyük kiremit adası feneri ile genel batıyönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler  genel kuzey/kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

IV. ETAP : 19 EKİM 2005 ÇARŞAMBA

YALIKAVAK � KALYMNOS  ETABI  (12 MİL)

 

4. ETAP START HATTI : Yalıkavak yarımadası Küçük burun ile genel güney  yönüne atılacak şamandıra veya start botu arası olup startlar genel  batı/güney batı yönünde yapılacaktır.

4.ETAP FİNİŞ HATTI 1 :  N.PLATI adası kuzeyindeki Nekrotikes feneri ile genel doğu yönünde atılmış  şamandıra veya finiş botu arası olup finişler  genel güney yönünde yapılacaktır.N.PSERIMOS adası iskelede kalacaktır.

4.ETAP FİNİŞ HATTI 2 :  N.PLATI adası kuzeyindeki Nekrotikes feneri ile genel batı yönünde atılmış  şamandıra veya finiş botu arası olup finişler  genel güney/güney batı yönünde yapılacaktır.

ALTERNATİF IV. ETAP :

(KALYMNOS ETABI GERÇEKLEŞMEDİĞİ TAKDİRDE)

YALIKAVAK � TURGUTREİS  ETABI  (12 MİL) 

4. ETAP START HATTI : Yalıkavak yarımadası Küçük burun ile genel güney  yönüne atılacak şamandıra veya start botu arası olup startlar genel  batı/güney batı yönünde yapılacaktır.

Bu etapta  Tüllüce adası  iskelede bırakılacak şekilde dönülecektir.

4.ETAP FİNİŞ HATTI Tüllüce adası en güney ucundaki kayalık ile genel doğu yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş  botu arası olup finişler genel kuzey/kuzey doğu yönüne yapılacaktır.

4.ETAP KISA ROTA İÇİN FİNİŞ HATTI (8,2 MİL): Topan ada ile genel doğu yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler  genel güney yönünde yapılacaktır.

V. ETAP : 20 EKİM PERŞEMBE

KALYMNOS – TURGUTREİS ETABI (11 MİL)

5.ETAP START HATTI 1: Ak.Kali burnu kuzeyindeki N.SARI adası ile  genel kuzey  yönüne atılacak şamandıra veya start botu arası olup startlar genel  doğu/kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

5.ETAP START HATTI 2: Ak.Kali burnu kuzeyindeki N.SARI adası ile genel doğu  yönüne atılacak şamandıra veya start botu arası olup startlar genel  kuzey /kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

Bu etapta  topan ada sancakta bırakılacak şekilde dönülecektir.

5.ETAP FİNİŞ HATTI Tüllüce adası en güney ucundaki kayalık ile genel doğu yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş  botu arası olup finişler genel kuzey/kuzey doğu yönüne yapılacaktır.Tülüce adası iskelede kalacaktır.

5.ETAP KISA ROTA  (9 MİL)bu etapta  topan ada dönülme şartı yoktur.

ALTERNATİF V. ETAP :

(KALYMNOS ETABI GERÇEKLEŞMEDİĞİ TAKDİRDE)

TURGUTREİS � TURGUTREİS  ETABI  (16 MİL)

5.ETAP START HATTI 1 : Çatalada  feneri  ile genel  doğu yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi start  botu arası olup startlar genel güney/ güney batı yönüne yapılacaktır.

Bu etapta  kardak adaları  sancakta bırakılacak şekilde dönülecektir

5.ETAP START HATTI 2 : Çatalada  feneri  ile genel  batı yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi start  botu arası olup startlar genel güney/ güney batı yönüne yapılacaktır.

Bu etapta  kardak adaları  sancakta bırakılacak şekilde dönülecektir

5.ETAP START HATTI 3 : Çatalada  feneri  ile genel  doğu yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi start  botu arası olup startlar genel kuzey/ kuzey batı yönüne yapılacaktır.

Bu etapta  kardak adaları  iskelede bırakılacak şekilde dönülecektir

5.ETAP FİNİŞ HATTI Tüllüce adası en güney ucundaki kayalık ile genel doğu yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş  botu arası olup finişler genel kuzey/kuzey doğu yönüne yapılacaktır.Tülüce adası iskelede kalacaktır.

 

5.ETAP KISA ROTA İÇİN FİNİŞ HATTI 1: (13 MİL): Çatal ada feneri ile genel doğu yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler  genel güney yönünde yapılacaktır.

5.ETAP KISA ROTA İÇİN FİNİŞ HATTI 2: (8 MİL): Çatal ada feneri ile genel doğu yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler  genel güney yönünde yapılacaktır. Bu etapta  Topan ada  sancakta bırakılacak şekilde dönülecektir.

������������.

4.START VE FİNİŞ HATLARINDA KULLANILACAK ŞAMANDIRALAR:

Sarı veya turuncu renkte ve küresel veya silindir olacaktır. Teknik nedenlerle şamandıra atılamaması halinde yarış komitesi start ve finiş botları şamandıranın yerine kullanılabildiği gibi üzerinde �M� kod bayrağı taşıyan başka bir bot/tekne de bu maksatla kullanılabilecektir.

5.YARIŞ KOMİTESİ BOTLARI:

Yarış komitesinin start ve finiş botları, start ve finiş hattındaki durumlarını teknik nedenlerle makine kullanarak da muhafaza edebilirler. Şamandıra yerine kullanılacak komite botu da makina kullanabilir.

6.ZAMAN SINIRI :

Her günün yarış bitirme süresi saat 18:00’e kadardır.

7.YARIŞMALARA KATILAN YATLARIN KATEGORİ BAYRAK RENKLERİ :

Kategori A, bayrak rengi (gri) � B ( pembe ) � C (kırmızı)� D (mavi) � E (siyah)  – F (sarı ) � G (yeşil ) – Klasik (kahverengi ) � Misafir A (Beyaz) – Misafir B (Mavi � Beyaz çizgili)

8-TELSİZ ANONSLARINDA KULLANILACAK ÇAĞRI İSİMLERİ VE LÜZUMLU DİĞER BİLGİLER :

YARIŞ KOMİTESİ’NE YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:

YARIŞ KOMİTESİ�

BODRUM KUPASI ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN: �ORGANİZASYON KOMİTESİ�

 SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN (HASTANE GEMİSİ) YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:

�HASTANE�

İLK YARDIM BOTU İÇİN YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN :

�BODRUM DENİZ KURTARMA�

BAŞARILI YARIŞLAR DİLERİZ

 YARIŞ KOMİTESİ