2010 Talimatnameler

XXII. BODRUM CUP
ULUSLARARASI
YELKENLİ AHŞAP YAT YARIŞI
19-24 EKİM 2010

YARIŞ TALİMATI
GİRİŞ ve AMAÇ

Bu yarış, esas olarak geleneksel yığma ahşap tekniği ile inşa edilmiş veya lamine sistem kullanılarak inşa edilse de GEZİ AMAÇLI, YELKENLİ AĞIR DEPLASMAN YATLARI (GULET, TIRHANDİL, AYNAKIÇ İLE YURT DIŞI VE İÇİNDE İNŞA EDİLMİŞ BENZERLERİ) arasında düzenlenen, yaz sezonu sonu şenlik özelliğini de taşıyan bir faaliyettir. ”Geleneksel ahşap yat” tanımı bu yatları kapsamaktadır.

Ancak bu kategoriye girmeyen, emsallerinden daha az deplasmanlı yarış veya sürat yapmak için inşa edilen ahşap yatlar ile modern teknoloji ve materyal ile yarış veya sürat yapmak için inşa edilmiş ahşap yatlar da kendilerine ayrılan kategorilerde yarışa katılabilirler.

Şenlik özelliğinden dolayı ise ahşap olmayan, diğer tüm yatlar da misafir yat statüsünde bu faaliyete iştirak edebilirler.

Bu etkinliğe katılan yatların çoğunluğu charter amacı ile kullanılmakta olduğu için içerisinde yolcuları ile birlikte yarışa katılmakta ve bu özelliğinden dolayı da Ege ve Akdeniz’de ilgi çeken bir etkinlik konumuna ulaşmış bulunmaktadır.

Türkiye sahillerinin yatçılığa ve yelken kullanımına ne kadar uygun olduğunu göstermesi ve yat personelinin tekne kullanma, yelkenle seyir, denizde yol hakları, sosyal ilişkiler, paylaşım gibi konulardaki bilgi ve becerisini artırmasına vesile olması bu organizasyonu zenginleştiren diğer ögelerdir.

YARIŞLARIN ORGANİZASYON VE YÖNETİMİ

 1. ORGANİZASYON OTORİTESİ
  Bodrum Kupası Uluslararası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı, Era Bodrum Yelken Kulübü’ nün organize ettiği ve Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan bir faaliyettir. Organizasyon otoritesi;

1.1 Yarış’ın duyurusunu hazırlayacak ve ilan edecektir.
1.2 Yarışlara katılacak olan yatlar, organizasyon otoritesinin kurallarına uyacaklardır.
1.3 Bir yatın kaydını almakta veya reddetmekte serbesttir. Daha önce kaydı alınan bir yatı, sebep göstermeksizin kayıt listesinden çıkarmaya veya kategorisini değiştirmeye yarıştan ihraca yetkilidir.
1.4 Organizasyon otoritesi gerektiğinde ek komiteler görevlendirebilir.
1.5 Yarış Komitesini tayin edecektir.

 • YARIŞ KOMİTESİ:
  Yarışları yönetmek üzere organizasyon otoritesi tarafından görevlendirilir. Yarış komitesi;
  2.1 Yarışları, organizasyon otoritesinin direktifleri uyarınca ve bu yarışın özel kurallarına uygun olarak yönetecektir.
  2.2 Organizasyon otoritesi, bağımsız bir protesto komitesi görevlendirmemiş ise, yarış komitesi protesto duruşmalarına bakmak üzere kendi üyeleri arasından bir protesto komitesi oluşturacaktır.
  2.3 Yazılı yarış talimatını yayınlayacaktır.
  2.4 Yarış talimatına yapılacak değişiklikleri yazılı veya sözlü olarak yatlara duyuracaktır. Sözlü yapılacak değişiklikleri, uyarı işaretinden (en geç 15 dakika önce) VHF kanal 09’dan ilan edecektir. Bu duyurular yatlar tarafından “ALINDI” kabul edilecektir.
  2.5 Yarış sonuçlarını ilan edecektir.
  2.6 Bir yarışın veya seri yarışın sonuçlarını, Özel Yarış Kuralları Madde 21’ de belirtildiği gibi hesaplayacaktır.
 • PROTESTO KOMİTESİ:
  Yatlar arasında veya yarış komitesi ile yatlar arasında meydana gelebilecek kural ihlalleri iddiasını veya düzeltme talebini görüşerek karara bağlayacak olan bu komitenin vereceği kararlar kesin olup, temyiz edilemez.
 •  YARIŞ SEKRETERLİĞİYarış sekreterliği, yarışların başlayacağı güne kadar Era Bodrum Yelken Kulübü’nde (Neyzen Tevfik Cad. No:120/A Bodrum); yarışların ilk gününden itibaren ise start hattında görev alacak olan yarış komitesi botunda kurulacaktır.
 •  UYGULANACAK KURALLAR
  Bodrum Kupası Uluslararası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı’nda uygulanacak kurallar şunlardır;
  5.1 Yarış duyurusunda belirtilmiş hususlar,
  5.2 Yarış Talimatı ve Ek Talimatlar,
  5.3 Bu yarış için hazırlanan “Özel Yarış Kuralları”
  5.4 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (IRPCAS),
  5.5 Yarışı idare etmek için yayınlanan diğer duyurular,
  5.6 Yukarıdaki kurallar arasında bir ihtilaf olması halinde, en son yayınlanan talimat geçerli olacaktır.
 • YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATEGORİLERİ
  6.1. Yarışlar aşağıda belirtilen sınıf ve kategorilerinde yapılacaktır.
  a) GELENEKSEL AHŞAP YATLAR : Geleneksel yığma ahşap tekniğiyle veya lamine olarak inşa edilmiş, gezi amaçlı, yelkenli ağır deplasman yatlarıdır.
  Bodrum Cup Mega: Su hattı boyu 21m ve üzeri yatlar
  Bodrum Cup Traditional : Su hattı boyu 20,99 m ve Altı yatlar
  Bodrum Cup Tirhandil : Tüm Tirhandil yatlar ayrıca bu kategoride de değerlendirilecektir.

 

b) PERFORMANCE CRUİSER AHŞAP YATLAR: Emsallerinden daha az deplasmanlı yarış veya sürat yapmak için inşa edilmiş (geleneksel inşa metodları kullanılmış olsa bile) ahşap yatlardır.

c) AHŞAP OLMAYAN YATLAR: Misafir yatlardır.

6.2. Yukarıda belirtilen bütün sınıf ve kategorilerdeki yatlar organizasyon otoritesince belirlenmiş olan sınıf/ kategori bayrakları ile numara ve yarış bayraklarını devamlı olarak taşıyacaklardır.

 • KATEGORİLERİN BELİRLENMESİ / BİRLEŞTİRİLMESİ / İPTAL EDİLMESİ
  Organizasyon otoritesi, kayıtların durumuna göre kategorileri belirleme, yeniden belirleme, birleştirme veya ortadan kaldırma yetkisine sahiptir.
 •  KAYITLAR ve NUMARA BANTLARI
  Kayıt formları, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış olarak, ilk yarışın yapılacağı günden iki gün öncesi saat 17.00’ye kadar organizasyon komitesine teslim edilecektir.
  8.1. Kayıt formları, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış olarak, ilk yarışın yapılacağı günden iki gün öncesi saat 17.00’ye kadar organizasyon komitesine teslim edilecektir.
  8.2. Kayıt esnasında , organizasyon otoritesince belirlenecek kayıt ücretini yatırmış olacaklardır.
  8.3. Geç kayıtlar yarış gününden bir gün önce saat 12.00’ye kadar iki katı kayıt ücreti ödenmesi koşuluyla kabul edilebilir.
  8.4. Bu yarış için kayıtlarını yaptıracak yat sorumlularından alınacak kayıt formunda belirtilen bilgilere itibar edilecektir. Bu bilgilere göre sınıflandırma ve kategori ayrımı yapılacaktır. Yarışlar sonunda dereceye giren yatlar yarış komitesi tarafından ölçülebilecek ve kayıt formunda belirtilen değerlerin yanlış olması halinde o yat DURUŞMASIZ DİSKALİFİYE edilecek ve diğer yatların sıralaması bir sıra yükselecektir.
  8.5. Kayıt esnasında organizasyon otoritesince her yata iki adet Numara Bandı verilecektir. Bütün yatlar bu numara bandlarını sancak ve iskele vardavelalarına tespit edecek ve tüm yarışlar süresince okunabilir şekilde taşıyacaklardır.
 • SORUMLULUK
  9.1. Bu yarışları düzenleyen organizasyon otoritesi, yarış komitesi üyeleri ve sponsorlar; yarışlarda veya yarış dışı tüm faaliyetlerde yatlarda, yatlarda yarışanlarda, kaptan ve mürettebata dolaylı veya dolaysız olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklarından hiç bir şekilde sorumluluk taşımayacaklardır.
  9.2. YAT SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI;
  a) Mürettebatlarının tüm sorumluluğunu ve yatlarının denize dayanıklılığı ile emniyetli navigasyon sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmeme, yarışa devam edip-etmeme sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu,
  b) Yarışın; yarış talimatına göre idare edileceğini, kurallara uygun olarak verilen cezaları ve kesin kararları; bu kesin kararlarla ilgili olarak adli makamlara veya mahkemeye baş vurmamayı peşinen kabul ederler.
  c) Bu sorumlulukları gereğince her yarışın startından önce mürettebatlarının dikkatlerini çekeceklerdir.
  d) Ayrıca yarış kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan edeceklerdir.
 • ÖLÇÜM VE DENETLEMELERYatlar, yarıştan önce, yarış süresince veya yarıştan sonra yarış komitesi üyelerince gerekli görülecek her zaman kontrole tabi tutulabilirler. Yarış komitesi üyelerine gerekli bütün kolaylıklar gösterilecektir.
 •  DEKLARASYONYarışı bitiren her yat, finiş hattından geçerken finişte görevli yarış komitesi botuna telsizi ile kendisini (numarasını ve ismini belirtmek suretiyle) tanıtmakla sorumludur. Finiş botu tarafından tespit edilememiş yatlar yarışı bitirmemiş (DNF) kabul edilirler.
 •  PROTESTOLAR
  Özel Yarış Kuralları kural 16 uygulanacaktır.
 • YARIŞTAN ÇEKİLME
  Bir yat yarıştan çekilmiş ise kendisine verilmiş sınıf / kategori bayrağı ile numara ve yarış bayraklarını arya edecek ve ilk fırsatta yarış komitesini VHF kanal 09 ile haberdar edecektir.
 •  TELSİZ MUHABERESİ
  Yarışlarda, yatlarda VHF deniz telsizi bulundurulması mecburidir. Telsiz, yarış süresince açık tutulmalıdır. Yarış Komitesi’nin duyuruları telsiz vasıtasıyla yapılacaktır. Yatlar belirtilen kanalda (VHF 09) diğer yatlarla konuşmayacak sadece organizasyon komitesi ve yarış komitesinin duyurularını dinleyecek, zorunlu hallerde yarış komitesine çağrı yapacaktır. Yarış Komitesi’nin herhangi bir telsiz mesajına cevap verme zorunluluğu yoktur.
 •  EKİP SINIRLAMASI
  Yarışlar için yatlarda bulundurulacak ekip sayısı en az üç olacak, ancak üst sınır yoktur.
 •  YATLAR ÜZERİNDEKİ REKLAMLAR
  Yatların yelkenlerinde, bordalarında ve direklerinde veya herhangi bir yerinde taşınan her türlü reklam ücrete ve izne tabidir. Ana sponsorun faaliyet alanındaki firmaların reklamları kesinlikle kullanılamaz. Reklamını deklare etmeyen ve ücretlerini yatırmayan yatlar yarıştan diskalifiye edilir ve izleyici olarak dahi Bodrum Kupası etkinliklerine hiçbir şekilde katılamazlar.
 •  KOMİTE BOTLARI
  17.1 Komite botları; start ve finiş hatları ile gerektiğinde dönüş/geçiş noktalarında bulunacaklar, yarış süresince filonun içinde seyrederek gerekli kontrollerini yapacaklardır.

 

17.2 Yarış komitesinin ve yarışın yönlendirilmesi ile kontrolü, start hattında görev almış komite botundan yapılacaktır.

17.3 Yarış komitesinde görevli yatlardan Start ve Finiş’te gorevlendirilenler TURUNCU, diğer tekneler “R” (Reis-Romeo) kod bayrağını taşıyacaklardır. Bu bayrağın bulunmaması protesto sebebi olmayacaktır.

17.4 Start ve finiş hattında görevli yarış komitesi botları, teknik nedenlerle mevkilerini motor çalıştırarak da muhafaza etmeye çalışabilirler.

17.5 Organizasyon otoritesi ve yarış komitesine ait bütün yatlar / motorlar, yarışmakta olan yatlara çapariz vermemeye çalışacaklardır.

************

BODRUM KUPASI ULUSLARARASI YELKENLİ AHŞAP YAT YARIŞI

ÖZEL YARIŞ KURALLARI

BU YARIŞ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURALLARA UYGUN OLARAK YAPILACAK VE YARIŞCILAR, SADECE KURALLARA SADIK KALARAK KAZANMAYA GAYRET EDECEKLERDİR.

SPORTMENLIK VE KURALLAR
Yelken sporundaki yarışçılar, kendilerinden uymaları ve uygulamaları beklenen bir dizi kurallar tarafından idare edilirler. Sportmenliğin ana prensibi, bir kural hatası yaptıklarında hemen hatanın cezasını yerine getirmeleri veya cezayı kabul etmeleri veya yarışı terk etmeleridir.

BÖLÜM 1- TEMEL KURALLAR

 1. DÜRÜST YARIŞMA ve KURALLARIN KABULÜ
  1.1 Bir yatın sahibi ve mürettebatı, yarışa sadece yelkenini kullanarak ve bu Özel Yarış Kurallarıyla dürüst ve sportmence katılacaktır. Bir yat, bu kurallardan birini ihlal etmesi halinde (başka bir kural uygulanmıyorsa) yarış / protesto komitesi kararı ile cezalandırılacaktır.
  1.2. Yarış esnasında kural ihlali yapan bir yat, yarıştan çekilecek veya yarış kurallarında belirtilen cezayı yerine getirecek veya kuralda belirtilen cezayı kabul edecektir.
 2.  CAN KURTARMA ARAÇ – GEREÇLERİ VE KİŞİSEL CAN YELEĞİ
  Bir yat , üzerinde taşıdığı bütün personele yeterli olabilecek kapasitede can kurtarma araç-gereci bulunduracaktır. Yarış komitesince “Y” (Yılmaz-Yankee) kod bayrağı komite botunda toka edilip telsiz ile üç defa yayın yapıldığında derhal giyilmek üzere yeterli sayıda can yeleği bulunduracaktır. Yarışçıların can güvenliği tamamen kendilerine aittir.
 3. YARDIM ETMEK
  Tehlikede bulunan herhangi bir yat veya şahsa yardım edebilecek durumda olan yatlar, her türlü yardımı yapacaklardır.
 4.  YARIŞA KATILMA KARARI VE SORUMLULUĞU
  Yarış için start edip etmemek ve yarışa devam edip etmemek sadece her yatın sorumlusunun yetkisindedir.

BÖLÜM -2 YARIŞLARIN ORGANİZASYON VE YÖNETİMİ

KISIM- 1 TARİFLER

 1. YARIŞ DUYURUSU
  Organizasyon otoritesi tarafından yayınlanacak yarış duyurusunda; yarışın adı, yeri, tarihi, programı, yarışacak sınıflar ve kategorileri, kayıt ve iştirak şartları ve kısıtlamaları, kayıt tarihleri, varsa özel hükümler ve arzu edilen diğer bilgiler bulunacaktır.
 2.  YARIŞ TALİMATI ve EK YARIŞ TALİMATLARI
  6.1. Kural gibi geçerli olan yazılı Yarış Talimatı ve Eklerinde; start ve finiş hatları, şamandıralar, kullanılacak bayraklar ve özel işaretler, finiş için zaman sınırı, start saatleri ve (varsa) sırası, rota, ölçü ve denetim yöntemleri, akıntı gibi yarış komitesinin uygun göreceği bütün bilgiler yer alacaktır.
  6.2. Bu yarış ve uygulanan rotalar ile yatların limanlarda konaklama yerleri dikkate alınarak, hazırlanacak Ek Yarış Talimatları, yazılı olarak dağıtılamadığında, VHF kanal 09’dan ilan edilmek suretiyle de verilebilir. Yazılı veya telsiz ile ilan edilebilecek bu talimatlar gerektiğinde organizasyon otoritesi ile de koordine edilecektir.
  6.3 Yarış komitesi, özellikle rüzgarsızlık veya hava şartlarının kötü oluşu gibi nedenlerle daha önce belirlenmiş start ve finiş hatları ile rotayı değiştirebilecektir. Bu yeni durumu, şayet imkanı varsa bir gece öncesinden ve en geç saat 21.00’e kadar ilan etmeye çalışacak, olamadığı takdirde en geç yarışın uyarı işaretinden 15 dakika önce denize açılmış yatlara telsiz ile bildirilebilecektir. Telsiz mesajının yatlar tarafından alınmaması / alınamaması protesto nedeni olmayacaktır.

KISIM- 2 YARIŞLARIN YÖNETİMİ

 1. GENEL
  Yarış komitesi, yarışı görsel işaretler ve seda işaretlerini kullanarak, Özel Yarış Kurallarına ve Yarış Talimatına uygun olarak yönetecektir. Yarış komitesi tarafından kullanılacak görsel ve seda işaretleri Bölüm 5’de gösterilmiştir. Yarış komitesi, yarış talimatında yayınlamak suretiyle bu işaretlere ilaveler yapabilir.
  Yarış komitesi, yarışa katılan yatların özelliğini dikkate alarak uyguladığı görsel işaretleri, telsizi ile de duyurmaya gayret edecektir. Teknik nedenlerden dolayı telsiz mesajlarının duyurulamaması protesto nedeni olamaz.
 2.  START İŞLEMİ
  8.1. Start alanı ve şekli, ek yarış talimatında belirtilecektir.
  8.2. Start işlemi için bütün görsel ve seda işaretleri, start hattındaki yarış komitesi botundan ve aşağıdaki sırada verilecektir:
  8.2.1. BİRİNCİ UYARI İŞARETİ , ilan edilmiş start saatinden 15 DAKİKA önce , 3 SEDA İŞARETİ ile beraber KIRMIZI BAYRAK toka edilerek verilir.
  8.2.2. İKİNCİ UYARI İŞARETİ, starttan 10 DAKİKA önce İKİ SEDA İŞARETİ ile YEŞİL BAYRAK toka edilerek verilir. Bu bayrağın toka edilmesiyle beraber Kırmızı Bayrak arya edilecektir.
  8.2.3. HAZIROL İŞARETİ, starttan 5 DAKİKA önce BİR SEDA İŞARETİ ile ULUSLARARASI ”P ” (POYRAZ /PAPA) kod bayrağı toka edilerek verilir. Bu bayrağın toka edilmesiyle beraber Yeşil Bayrak arya edilecektir.
  Hazırol İşareti verildiğinde, MOTORLARIN STOP EDİLMİŞ OLMASI MECBURİYETİ VARDIR.
  8.2.4. START İŞARETİ, Hazırlık İşaretinden beş dakika sonra “P” kod bayrağının BİR SEDA İŞARETİ İLE ARYA edilmesi suretiyle verilmiş olur.
  8.3. START ETMEK : Bir yatın; teknesi, ekibi veya donanımının normal pozisyonunda herhangi bir kısmı, start hattını rota doğrultusunda kestiği an start etmiş olur.
  8.4. Start işaretinden itibaren 30 DAKİKA içinde start edemeyen yatlar, o günün yarışında “START ETMEDİ–DNS” olarak değerlendirilir.
 3. ERKEN START ETMEK 
  Start işareti verildiği anda, start hattını kesmekte olan veya hazırlık işaretinden sonra start hattını geçerek hattın rota tarafında bulunan yatlar, ”erken start eden yatlar”dır. Bu yatlar “ERKEN START EDEN YAT – OCS” olarak değerlendirilirler.
  9.1 ERKEN START EDEN YATLARIN UYARILMASI
  Erken start eden yatlar iki şekilde uyarılacaktır.
  a- Yarış Komitesi erken start eden yatları teşhis edebilmiş ise, derhal ”X”
  kod bayrağını BİR SEDA İŞARETİ ile toka edecektir. Bu bayrak 30 dakika tokada kalacaktır. Erken start eden yatlar bu süre içerisinde startlarını yenileyecekler veya Özel Yarış Kuralları, kural 20’de belirtildiği şekilde cezalandırılacaktır. Yarış komitesi, imkan varsa bu yatları telsiz ile ikaz etmeye çalışacaktır. Bu ikazı yapmaması protesto nedeni olmayacaktır. (Ferdi Geri Çağırma – Individual Recall)
  b- Yarış Komitesinin teşhis edemeyeceği kadar fazla yatın erken start etmesi halinde ise BİRİNCİ TEKRAR (first substitute) kod bayrağı, İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edilerek bütün yatlar geri çağrılabilir. Bu bayrağın bir seda işareti ile aryasından BİR DAKİKA SONRA, yarışın yeni start işlemi, kural 8’de belirtildiği şekilde başlatılacaktır.(Genel Geri Çağırma – General Recall)
 4.  YARIŞ ROTASINDA SEYRETMEK, ESAS ROTA VE ROTANIN KISALTILMASI
  10.1 Bir yat start edecek, yarış talimatında belirtilen rota üzerindeki her dönüş/geçiş noktasını öngörülen tarafta ve doğru sıra ile dönecek/geçecek ve finişini yapacaktır.
  10.2 Esas Rota, bir yatın, start işaretinden itibaren ve diğer yatların yokluğunda mümkün olan en kısa zamanda finiş yapabilmesi için seyredeceği rotadır. Start işaretinden önce, esas rota yoktur.
  10.3 ROTANIN KISALTILMASI : Yarış komitesi, yarış duyurusu / yarış talimatı / ek yarış talimatında belirtilen rotanın uygulanması halinde, yarışın zaman sınırı içinde bitirilmesinin mümkün olamayacağına kanaat getirirse / güvenlik veya herhangi bir nedenle yarışı erken bitirmeye karar verirse rotayı aşağıdaki şekilde kısaltabilir:
  a- Kısa Rota uygular:
  Bunun için yarış talimatında kısa rotanın tarif edilmiş olması gerekir. Kısa rotayı uygulayacak yarış komitesi, “S” (Seydi/Sierra) kod bayrağını, birinci uyarı işaretinden önce BİR SEDA İŞARETİ ile start hattındaki yarış komitesi botunda toka edecek ve bu durumu telsizi ile de duyuracaktır. “S” (Seydi) kod bayrağı yarış süresince tokada kalacaktır.
  b- Rota Kısaltması yapar:
  Yarışma, normal rotada devam ederken yarış komitesi, yine zaman sınırını veya hava muhalefetini veya yarışın güvenliğini dikkate alarak veya herhangi bir nedenle yarışı uygun göreceği bir mevkide bitirmeye karar verebilir. Bunun için rota üzerindeki uygun bir mevkide finiş hattını kuracaktır. Bu hat, atılacak bir şamandıra veya bir burun, fener veya başka bir alamet ile atılacak bir diğer şamandıra veya yarış komitesi botu arası olacaktır. Yarış komitesi botu , finiş hattındaki mevkiini aldığında “S” (Seydi) kod bayrağı ile MAVİ FİNİŞ BAYRAĞI’nı da toka edecektir. Rotayı kısalttığını telsizi ile duyurmaya çalışacaktır.
 5. YARIŞIN ERTELENMESİ
  11.1 Ertelenen bir yarış , startı programda belirtilen zamanda verilmeyen, yarış komitesinin kararına göre herhangi bir zamanda yapılabilecek bir yarıştır.
  11.2 Yatlar, herhangi bir nedenle yarış komitesinden erteleme talep edemezler.
  11.3 Ertelemenin ilan edilmesi ;
  a- CF (CEVAP FLAMASI) İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir. Yeni start işlemi, bu işaretin aryasından BİR DAKİKA sonra başlayacaktır.”
  b- CF (CEVAP FLAMASI), “H” (Halat-Hotel) kod bayrağı üzerinde İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir. Diğer işaretler karada/limanda verilecek- tir.”
  c- CF (CEVAP FLAMASI), “A” (Aydın-Alfa) kod bayrağı üzerinde İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Startı verilmemiş bütün yarışlar başka bir güne ertelenmiştir.”
 6. ABANDONE
  Abandone edilen bir yarış, yarışmanın başlangıcından herhangi bir zaman sonra
  yarış komitesince GEÇERSİZ ilan edilen bir yarıştır. Bu yarışın startı tekrarlanabilir.
  12.1. Bir yarış, aşağıdaki nedenlerden dolayı abandone edilebilir.
  a- Kötü hava şartları nedeniyle ,
  b- Yarışın, yetersiz rüzgar nedeniyle zaman sınırı içinde bitirilmesinin mümkün olmayacağına kanaat getirilirse,
  c- Yarışmanın güvenliğini ve/veya tarafsızlığını doğrudan etkileyen başka herhangi bir nedenle,
  d- Yarış alanını belirleyen bir şamandıranın kaybolması veya yer değiştirmesi nedeni ile,
  12.2 Bir yat, zaman sınırı içinde yarışı kurallarına göre bitirmiş ise bu yarış , protesto komitesinin yarış idaresinde ve devamında bir hata yapıldığına kanaat getirmesi hali dışında abandone edilemez.
  12.3 Yarış talimatında belirtilen veya daha sonra ek talimat olarak duyurulan zaman sınırı içinde hiçbir yat yarışı bitiremez ise bu yarış abandone edilir.
  12.4 ABANDONENİN İLAN EDİLMESİ ;
  a- Yarış komitesi botunda “N” (Neptün-November) kod bayrağı, ÜÇ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde ”Bu yarış abandone edilmiştir. Bu işaretin aryasından bir dakika sonra yeni start işlemi başlayacaktır ” anlamına gelir.
  b- N kod bayrağı “H” (Halat-Hotel) kod bayrağı üzerinde ÜÇ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Bu yarış abandone edilmiştir. Diğer işaretler karada/limanda verilecektir. Karaya/limana dönünüz” anlamına gelir.
  c- N kod bayrağı “A” (Aydın-Alfa) kod bayrağı üzerinde ÜÇ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Bugünkü bütün yarışlar abandone edilmiştir” anlamına gelir.
 7. TEKRARLANACAK YARIŞLAR Bir yarış tekrarlanacağı zaman;a- Esas yarışa kaydını yaptırmış bütün yatlar bu yarışa katılabilirler.
  b- Esas yarışta yapılan kural ihlalleri bu yarışta geçersizdir.
 8.  “M” (MERIH) KOD BAYRAĞI’NIN KULLANILMASI Yarış rotası üzerinde bulunabilecek bir dönüş / geçiş şamandırası kaybolmuş veya yerinde değilse; yarış komitesi;a- Onu doğru yerine koyacak, veya
  b- Yerine üzerinde “M” bayrağı bulunan ve devamlı seda işaretleri ile dikkat çekecek bir komite botu koyacaktır.15. FİNİŞ ve YARIŞ SÜRESİNİN UZATILMASI

  15.1 Finiş alanı ve şekli Ek Yarış Talimatında belirtilecektir.

  15.2 Finiş hattı kurulduğunda , finiş hattında görevli yarış komitesi botu direğine MAVİ BAYRAK toka edilecektir.

  15.3 FINISH – Bir yat; tekne, tayfa veya donanımının normal pozisyonda herhangi bir kısmı (rota doğrultusunda gelerek) finiş hattını kestiği an finiş yapmıştır. Ancak finişin geçerli olabilmesi için yatın tamamının finiş hattını geçerek neta olması gerekir.

  15.4 Finiş hattı üzerinde olan yat , FINIS BOTUNA telsizi ile kendisini tanıtacaktır.

  15.5 Finiş yapan yatlara, finiş hattındaki FINIS komite botundan finiş yaptıklarına dair düdük çalınacaktır.

  15.6 Finiş yapan yat, finiş hattını geri kat etmeyecektir.

  15.7 Finiş için ilan edilen zaman sınırı sona erdiğinde , finiş hattında görevli yarış komitesi botunda MAVİ BAYRAK İKİ SEDA İŞARETİ ile arya edilerek yarışma sona erdirilecektir. Bu durum telsiz ile de duyurulacaktır.

  15.8 Yarış sona erdiğinde , finiş yapamamış olan yatlar ” FİNİŞ YAPMADI – DNF ” olarak puanlandırılacaklardır.

  15.9 Yarış komitesi gerekli gördüğü taktirde VHF kanal 09 dan ilan etmek suretiyle yarışın finiş zaman limitini uzatabilir. Bu hususun uygulanıp – uygulanmaması ile zamanın az veya çok uzatılmış olması bir protesto nedeni olamaz. Süre uzatılacak ise STARTTAN İTİBAREN EN GEÇ İKİ SAAT İÇİNDE telsiz ile ilan edilecektir. Yarışçılar süre uzatılması talebinde bulunamazlar.

  16.PROTESTO İŞLEMİ

  16.1. Bir yat protesto verme niyetini;

  a. OLAYDAN HEMEN SONRA İLK FIRSATTA protesto vereceği yata SESLENMEK (telsizi ile duyurmak) suretiyle belirtecek ve finiş hattından geçerken YARIŞ KOMİTESİ FİNİŞ BOTU’na da telsizi ile bildirecektir.
  b. Protestolar, o gün yapılan YARIŞIN FİNİŞİNİ MÜTEAKİP İKİ SAAT İÇİNDE, startta görevlendirilen yarış komitesi botundaki yarış sekreterliğine, buradan temin edecekleri protesto formuna yazarak verilecektir.
  c. Protesto formu, sadece yatın sahibi/sorumlu kişisi veya yazılı yetki verdiği kişi tarafından doldurularak yarış sekreterliğine teslim edilecek ve ancak bu kişi protesto duruşmasına katılabilecektir. Protestoda, olayın ayrıntıları, zaman, yer, kural, yatların pozisyonları ve şahitler yazılacaktır.
  d. Protesto ücreti US$ 50 olup protestonun kazanılması halinde iade edilecek, kaybedilmesi halinde ise organizasyon komitesi adına irad kaydedilecektir.

  16.2. Protesto komitesi , mümkün olduğu takdirde protestolara alınma sırasına göre ve aynı gün bakacak ve sonuçlandıracaktır. Bunu gerçekleştiremez ise müteakip duruşma gün ve saatini ilan edecektir. Bu hususu telsizi ile duyuracaktır.

  16.3. PROTESTOLARIN TAKİBİ YARIŞÇILARIN SORUMLULUĞUDUR. Şahitleri duruşma zamanı duruşmada bulundurmak sorumluluğu da yine protestoya taraf olanlara aittir. Bu maksatla protesto duruşmasında erteleme istenemez.

  16.4. İlan edilen zamanda protesto görüşme mahallinde bulunmayan taraflar hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve duruşma gıyaplarında yapılarak sonuçlandırılır.

  16.5. Finiş sıralamasında, kendi hatası olmaksızın yaris komitesinin yanlis degerlendirme yaptigini iddia eden yat veya yatlar yazılı olarak düzeltme talebinde bulunabilirler. Düzeltme talebi için herhangi bir ücret ödenmez.

  16.6. Bir yat, başka bir yatın hatasından dolayı kural ihlali yaptığına inanıyorsa , kendisini temize çıkarmak için bu yata geçerli bir protesto vermeli ve bu hususu protesto duruşmasında kanıtlamalıdır.

  16.7. PROTESTO KOMİTESİNİN KARARLARI KESİNDİR. BU KARARLAR TEMYİZ EDİLEMEZ.

  BÖLÜM 3-YATLARIN KARŞILAŞMASI

  Yarışa kaydını yaptırmış, yarış parkuru içinde veya yakınında seyreden veya yarışmaya niyetli olan veya yarışan veya yarışmış olan yatlar arasında Yarış Kuralları uygulanacaktır. Bu kurallar altında seyreden bir yat ile bu kurallar altında seyretmeyen bir gemi karşılaştığında Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (IRPCAS) veya Devletin Geçiş Hakkı Kuralları uygulanır.

  17. YOL HAKKI

  17.1 Çatışma tehlikesi olacak şekilde iki yelkenli yat birbirine yaklaşıyorsa, bu yatlardan biri aşağıda belirtildiği şekilde diğerinin yolundan çıkacaktır.

  a- Rüzgarı farklı bordalardan kullanan yatlardan, rüzgarı iskeleden kullanan yat diğerinin yolundan çıkacaktır (iskele kontra yat, sancak kontra yata yol verir).

  b- Her iki yat da rüzgarı aynı taraftan kullanıyorsa, rüzgar üstünde olan yat, rüzgar altında olan yatın yolundan çıkacaktır (rüzgar üstü yat, rüzgar altı yata yol verir).

  c- Rüzgarı iskeleden kullanan bir yat, rüzgar üstünde bir yat görür ve bu gördüğü yatın rüzgarı iskele tarafından mı yahut sancak tarafından mı kullanıldığını saptayamazsa, gördüğü diğer yatın yolundan çıkacaktır.

  17.2. Yatın ana yelkeninin şiştiği taraf veya seren yelkenli bir yatta baştan kıça doğru olan en büyük yan yelkenin şiştiği tarafın aksi tarafı, rüzgar üstü sayılacaktır.

  17.3 Bir yatın normal durumunda gövdesi ve ekipmanı, diğer bir yatın normal durumunda gövdesi ve ekipmanının en arka noktasından omurgaya dik çizilen bir çizginin gerisinde kaldığı zaman bu yat, arkadan neta’dır. Diğer yat ise önden neta’dır. Herhangi biri arkadan neta olmadığı zaman kapatmalıdırlar. Yatlar arasında kapatma yoksa, arkadan neta olan yat önden neta olan yata yol verecektir (Arkadan neta yat, önden neta yata yol verir).

  17.4 Tramola veya kavanca yapmakta olan yat, normal seyrini yapmakta olan yatların yolunu bozmayacaktır. Dolayısıyla bu hareketini diğer yattan yeterince uzakta yapacaktır.

  17.5. Yol hakkına sahip bir yat, yol vermesi/uzak durması gereken bir yat ile karşılaştığında; kendisine yol verilmediğine/uzak durulmadığına karar verdiğinde, çarpışmaktan kaçınmak amacıyla gerekli manevrayı yapacaktır. Bu durumda yol hakkına sahip yat, diğer yata protesto verebilecektir.

  17.6. Yol hakkı olan bir yat rota değiştirirken, diğer yata başlangıçta uzak durması için yer verecektir.

  17.7. Start işaretinden sonra, start hattının start öncesi tarafına geçmeye çalışan bir yat, normal olarak start etmekte olan yatlardan uzak duracaktır.

  17.8. Yarışırken bir şamandra veya engeli (ada, kayalık bir bölge veya yol hakkına sahip başka bir tekne veya yarışmayan ancak yarış rotasında engel teşkil eden büyük bir teknenin varlığı halinde, gibi) aynı tarafta bırakarak geçmek/dönmek zorunda olan yatlardan; içteki yat durumunda olan yat yol hakkına sahiptir. Bir şamandra veya engelin geçilmesinde/dönüşünde içteki yat tanımı, bir şamandrayı veya engeli rota değiştirmeksizin geçebilecek durumdaki, şamandraya/engele en yakın olan yattır. Dıştaki yatın, manevra için gerekli yeri verip uzak durması gerekir.

  17.9 Kural 17.8 deki “Yer” tanımı, iç yat durumunda olan bir yatın bir şamandra veya engel ile dış yat arasından geçmesi veya dönmesi için gerekli yerdir. Bu yer, manevranın bir parçası ise tramola veya kavanca için gereken yeri de kapsar.

  “Engel”, bir yatın dogrudan ona doğru seyrederken ve ondan bir tekne boyu uzaklıkta iken önemli bir rota değişikliği yapmadan geçemeyeceği bir nesnedir.

  Kurallarda belirtilen “Uzak Durma”, yol hakkına sahip olan yat rotasında seyredebiliyorsa ve yatlar aynı kontrada ve kapatmalıyken eğer rüzgaraltı yat, rüzgarüstü yat ile hemen temas etmeden her iki yönde rota değiştirebiliyor ise, bir yat diğer yattan uzak durmaktadır.

  17.10 Yukarıdaki kurallardan 17.1 ile 17.8 arasında bir ihtilaf olması halinde şamandra ve engelden üç tekne boyu mesafeden itibaren geçinceye kadar Kural 17.8 geçerlidir.

  BÖLÜM – 4 YARIŞTA DİĞER KURALLAR , CEZALAR, PUANLAMALAR VE ÖDÜLLER

  18. Yarış için kaydını yaptırmış, ancak start hattına gelmeyen veya yarışı terk eden yatların sorumluları, durumu yarış komitesine en kısa zamanda bildireceklerdir.

  19. YASAKLANMIŞ HAREKETLER

  BİR YAT, YARIŞMA HALİNDE İKEN SADECE RÜZGAR VE SUYUN KUVVETİNDEN YARARLANACAKTIR
  (yüzerek tekneyi çekmek veya itmek, kürek çekmek vs yasaktır)

  19.1 Hazırlik işareti verildiği (P-kod bayrağı toka edildikten sonra) andan itibaren finis yapana veya yarışı terk edene kadar yaris devam etmektedir. Bu sure icinde motor çalıştırılmayacaktır.

  19.2 Yarış komitesince belirlenen görüşme kanalını (VHF kanal 09) yatların dinleme mecburiyeti vardır. Yarış komitesinin duyuruları bu kanaldan yapılacaktır. Yatların kendi aralarında yapacakları görüşmelerde bu kanal kullanılmayacaktır.

  19.3 Yatlar seyir halindeyken seyir emniyeti ile ilgili bütün donanımı taşımak zorundadırlar. Örneğin, pervaneleri sökülmüş olmamalı, demir ve zincir o yata uygun, hemen kullanıma hazır olmalı, emniyet ile ilgili kısıtlama yapılmamalı vs).

  19.4 Şamandraya çarpma, hazırlık işareti verildikten sonra bir yat, start hattını belirleyen bir start şamandrasına, seyretmekte olduğu rota ayağını başlatan, sınırlayan veya bitiren bir şamandraya veya finiş yaptıktan sonra finiş şamandrasına dokunmayacaktır. Start ve finiş hattında yer alan komite botları da şamandra olarak nitelendirilecektir.

  20. CEZALAR

  20.1 Bodrum Kupası, Uluslararası Yelkenli Yat Yarışları’na katılan yatların
  özellikleri ve yarışın uzunluğu dikkate alınarak, kural ihlali yapan yatlar için aşağıda belirtilen “CEZALAR” uygulanacaktır.

  20.2 Hazırlık işareti verildikten sonra;

  a- Motor çalıştıran bir yata %50 (en az 5 sıra) zaman cezası verilir.
  b- Start alanında diğer bir yatın yapacağı kural ihlali nedeniyle zor durumda kalan ve çatışmayı ancak motor kullanarak önleyebilecek durumdaki yat, motor kullanarak bu durumdan kurtulabilir. Bu durumu Yarış Komitesine hemen VHF kanal 09 ile bildirmelidir.
  c- Start yaparken bir start şamandrasına, rota üzerinde bulunabilecek bir dönüş/geçiş şamandrasına veya finişten sonra bir finiş şamandrasına (start ve finiş hatlarında bulunan veya bir dönüş/geçiş şamandrası yerine konulmuş bir yarış komitesi botu da şamandra sayılır) çarpan bir yata, protesto komitesinin kararıyla %30 (en az 4 sıra) zaman cezası verilir.
  d- Kural ihlali yapmasının sebebi olarak, diğer yatın kural ihlali yaptığını iddia eden yat, diğer yata protesto vermelidir.
  e- Yarış rotası üzerinde elde olmayan nedenlerle bir kayalık bölge gibi tehlikeli olabilecek durumla karşılaşan yat, bu durumdan kurtulmak amacıyla motor çalıştırdığında, bu durumu yarış komitesine hemen VHF kanal 09 ile bildirecektir. Bu yata %20 (en az 3 sıra) zaman cezası verilecektir.
  f- Yarış esnasında yol hakkı olan tekneden uzak durmayarak/yer vermeyerek, onun çarpışmayı önlemek amacıyla rota değiştirmesine veya motor çalıştırmasına sebep olan yol vermesi gereken yata %50 (en az 5 sıra) zaman cezası verilir.
  g- Erken start eden bir yat, startını belirtilen zaman içinde ve diğer yarışan yatları etkilemeden yenilemelidir. Bunu yapmaması halinde yata en az %20 (en az 3 sıra) zaman cezası verilir. Veya protesto komitesi kararına göre diskalifiye edilebilir.
  h- Bölüm 4, Madde 19’daki Yasaklanmış Hareketleri ihlal eden bir yata protesto komitesi, yukarıdakilere benzer bir puan cezası verecek veya diskalifiye edecektir.
  i- Kural ihlali yaparak kendisine önemli bir avantaj sağlamış ise diskalifiye edilir.

  20.3 Yukarıda belirtilen zaman cezaları, yatın yarıştığı kategorisinde ve puanlandirilacagi diger klasman ve guruplamalarda değerlendirilir ve zaman cezası onun finiş zamanına/sırasına ilave edilir.

  20.4 Herhangi bir nedenle ceza verilen bir yatın finiş puanı 21.4 maddesinde belirtilen puandan daha kötü olamaz.

  20.5 Sportmenlige aykiri davrandiklari, protesto komitesi karariyla belirlenenler o yaris (etap) veya seri yarisin tamamindan ihrac edilirler.

  21. PUANLAMA
  21.1 Her yarışta bir teknenin derecesi, düzeltilmiş zamana göre sırasının (sıralama küçük zamandan büyük zamana doğru artar) varsa cezalarından sonraki düzeltilmiş sırasıdır. En düşük düzeltilmiş zamana sahip tekne galip ilan edilecektir. Düzeltilmiş zaman hesaplamalarındaki virgülden sonraki saniye (50 ve üzeri ise bir üst değere) yuvarlatılacaktır.

  21.2 Puanlama her sınıf için ayrı ayrı yapılır.

  21.3 RRS Az Puan Sistemi kullanılacaktır (RRS A4). Birinci olan tekne 1, ikinci olan 2, üçüncü olan 3, dördüncü olan 4 puan alır. Sonraki her sıra için bir puan ilave edilir (RRS A4.1).

  21.4 Startalanına gelmeyen bir tekne (DNC),Start alanına gelen fakat start etmeyen (DNS, OCS), finiş yapmayan (DNF), finişten sonra terk eden (RAF) veya diskalifiye olmuş (DSQ, DNE ve DGM) bir tekne, finiş değerlendirmesinde, start alanına gelen tekne sayısından bir fazla puan alır

  21.5 EN KÖTÜ YARIŞ PUANININ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMASI (YARIŞ ATMAK)

  a. Bodrum Kupası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı , bir seri yarıştır. Bu seri yarışta üç yarışa kadar yarış atılmaz ve bu üç yarış üzerinden değerlendirme yapılır. Dört yarış yapılmış ise en kötü derecenin alındığı bir yarış atılarak kalan yarışlar üzerinden değerlendirme yapılır.
  b. Dürüst yarışmadığı nedenle diskalifiye edilen yatın diskalifiye olduğu yarış atılamaz (DNE)

  21.6 Diskalifiye olan, start etmeyen, finiş yapmayan ve yarışı terk eden yatlara, yarışa o sınıf /kategoride kaydı yapılmış yat sayısı +1 puan verilir.

  21.7 En az puanı alan yat birinci olur ve diğerleri de buna göre sıralanırlar.

  21.8 Bu seri yarışta, yatların toplam puanları eşit ise, sonuç;
  a. Seri yarış süresince alınan en iyi dereceler karşılaştırılarak bulunur.
  b. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa , beraber yarıştıkları son yarışta diğerini geçen lehine bozulur.

  22 PUANTAJ KISALTMALARI

  DNC – yarış için kaydını yaptırmış olmakla beraber , yarışa katılmayan/ start alanına gelmeyen yattır.
  DNS – start alanı ve civarına kadar gelmiş olmakla beraber start etmeyen/ edemeyen yattır.
  DNF – finiş yapmayan /yapamayan yattır.
  OCS – start işareti verildiğinde start hattı üzerinde veya ilerisinde bulunan yattır.
  RAF – finiş yaptıktan sonra yarıştan çekilen yattır.
  DSQ – diskalifiye edilen yattır.
  DNE – atılamaz diskalifikasyon
  RDG – düzeltme verildi

  23. ÖDÜLLER
  Ödüller sınıf/kategori, genel klasman ve özel ödüllerden oluşur.

  23.1. BODRUM CUP ÖDÜLLERİ:
  Yelkenli ahşap yat yarışlarının en büyük ödülleridir. Ödüller BİR KUPA ile bir yıl saklayacağı REGATTA BAYRAĞIndan ibarettir. Genel klasman birincisi belirlenirken, genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan yat dikkate alınır.
  23.1.1. BODRUM CUP MEGA: ”Geleneksel Ahşap Yatlar” Su hattı boyu 21m ve üzeri olan kategorisinde genel klasman birincisine verilir.
  23.1.2. BODRUM CUP TRADITIONAL: ”Geleneksel Ahşap Yatlar” Su hattı boyu 20,99m ve altı olan kategorisinde genel klasman birincisine verilir.
  23.1.3. BODRUM CUP TIRHANDİL: Geleneksel ahşap yatlar sınıfında katılan tüm Tırhandiller arasında genel klasman birincisine verilir.
  23.1.4. BODRUM CUP PERFORMANCE CRUISER: ”Performance Cruiser Ahşap Yatlar” sınıfında genel klasman birincisine verilir.
  23.2. BODRUM KUPASI REGATTA BAYRAĞI:
  Bodrum Kupasını kazanan yatlara bir yıl saklamak üzere verilir. Üç kez Kupasını kazanan yat bayrağını ömür boyu taşımaya hak kazanır.
  23.3. GENEL KLASMAN ÖDÜLLERİ:
  23.3.1. BODRUM BELEDİYESİ ÖDÜLÜ:
  ”Geleneksel Ahşap Yatlar” sınıfında finiş sırasına göre en az puanı almış olan yata verilir.
  23.3.2. HALİKARNAS BALIKCISI ÖDÜLÜ:
  Katılan tüm yatlar arasında finiş sırasına göre en az puanı almış olan yata verilir.
  23.4. SINIF / KATEGORİ ÖDÜLLERİ:
  Her sınıf kategorilerinin ilk beşine verilir.
  İlk beşe ödül verilebilmesi için o sınıf kategorisinin minimum altı yattan oluşması şartı aranacaktır
  23.4.1. BODRUM TİCARET ODASI ÖDÜLÜ:
  ”Geleneksel Ahşap Yatlar Bodrum Cup Mega” kategorisinde genel finiş sırasına göre en az puanı alarak birinci olan yata verilir.
  23.4.2. DENİZ TİCARET ODASI ÖDÜLÜ:
  ”Geleneksel Ahşap Yatlar Bodrum Cup Traditional ” kategorisinde genel finiş sırasına göre en az puanı alarak birinci olan yata verilir.
  23.4.3. BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ ÖDÜLÜ:
  ”Geleneksel Ahşap Yatlar Bodrum Cup Tırhandil ” kategorisinde genel finiş sırasına göre en az puanı alarak birinci olan yata verilir.
  23.4.4. ORTAKENT BELEDİYESİ ÖDÜLÜ :
  “Bodrum Cup Performance Cruiser ” sınıfında genel finiş sırasına göre en az puanı alarak birinci olan yata verilir.
  23.4.5. TURGUTREİS BELEDİYESİ ÖDÜLÜ:
  “Bodrum Cup Misafir Yatlar ” sınıfında genel finiş sırasına göre en az puanı alarak birinci olan yata verilir.
  23.4.6. BİTEZ BELEDİYESİ ÖDÜLÜ:
  ”Geleneksel Ahşap Yatlar Bodrum Cup Mega” kategorisinde genel finiş sırasına göre ikinci olan yata verilir.
  23.4.7. GÜMÜŞLÜK BELEDİYESİ ÖDÜLÜ:
  ”Geleneksel Ahşap Yatlar Bodrum Cup Traditional ” kategorisinde genel finiş sırasına göre ikinci olan yata verilir.
  23.4.8. YALIKAVAK BELEDİYESİ ÖDÜLÜ:
  ”Geleneksel Ahşap Yatlar Bodrum Cup Tırhandil ” kategorisinde genel finiş sırasına göre ikinci olan yata verilir.
  23.4.9. GÜNDOĞAN BELEDİYESİ ÖDÜLÜ:
  “Bodrum Cup Performance Cruiser ” sınıfında genel finiş sırasına göre ikinci olan yata verilir.
  23.4.10. YALI BELEDİYESİ ÖDÜLÜ :
  “Bodrum Cup Misafir Yatlar ” sınıfında genel finiş sırasına göre ikinci olan yata verilir.

  23.5. ETAP ÖDÜLLERİ:
  Sponsor firmalar tarafından verilen ödüllerdir. İlan edildiği etaptaki Geleneksel ahşap yatlar ve katılan tüm yatlar arasında first finiş yapan yatlara verilir.
  23.6.ÖZEL ÖDÜLLER:
  23.6.1. 10 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
  Bodrum kupasına 10 yıl katılan yatlara verilir.
  23.6.2. 15 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
  Bodrum kupasına 15 yıl katılan yatlara verilir.
  23.6.3. 20 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
  Bodrum kupasına 20 yıl katılan yatlara verilir.
  23.6.4. GEMİ YAPIM USTASI ÖDÜLÜ
  Tüm kategori birincilerinin yapım ustalarına verilir.
  23.6.5. EN GENÇ YARIŞMACI ÖDÜLÜ:
  Geleneksel olarak her yıl Bodrum Kupası yarışlarına katılan yaşça en küçük katılımcıya verilen ödüldür.
  23.6.6. EN ŞIK VE EN FANTASTİK TAKIM KIYAFETİ ÖDÜLLERİ:
  Organizasyon komitesince görevlendirilen jüri tarafından seçilen her iki dalın birincileri ve özel juri ödülleridir.
  23.6.7. GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÖDÜLÜ:
  ”Geleneksel Ahşap Yatların” genel klasman birincisine verilir.
  23.6.8. SPONSOR FİRMA ÖDÜLLERİ:
  Dereceye giren yatlara sponsor firmalar tarafından verilen ödüllerdir

BÖLÜM – 5 YARIŞ KOMİTESİ TARAFINDAN KULLANILACAK GÖRSEL ve SEDA İŞARETLERİ

Kullanılacak görsel ve seda işaretleri aşağıda belirtilmiştir. Yukarı ve aşağı yönleri gösteren okların anlamı bayrakların toka veya arya edilmesidir. Nokta şeklinde gösterilen işaretler ise seda işaretleri olup, tek nokta tek sedadır. ●….● şeklinde gösterilen işaret, birbirini tekrarlayan seda işaretleridir.

AP Tek başına kullanıldığında:  “Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir.”  Birinci uyarı işareti  veya diğer işaretler bu bayrağın aryasından 1 dakika sonra verilecektir. ↑●●↓●
AP bayrağı üzerinde kullanıldığında, “Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir. Diğer işaretler karada /limanda verilecektir.” ↑ ●●
AP A bayrağı üzerinde kullanıldığında “Startı verilmemiş
yarışlar başka bir güne ertelenmiştir.”
↑●●
Karada kullanıldığında (karadaki yarış sekreterliği işaret direği veya limanda bulunan
yarış komitesi botunda) “Yarışçılar için duyuru vardır”.
↑●
Denizde seyir halindeki yarış komitesi botunda kullanıldığında “Beni takip ediniz.” ↑●
M Yüzer bir cisim, tekne veya başka bir cisim üzerinde kullanıldığında “şamandıra yerine” kullanıldığını belirtir. ●…●
Tek başına kullanıldığında; “Bütün yarışlar abandone edilmiştir. Start alanına dönünüz.” Diğer işaretler bu işaretin aryasından 1 dakika sonra verilecektir. ↑●●● ↓●
H bayrağı üzerinde kullanıldığında; “Bütün yarışlar abandone edilmiştir. Diğer işaretler karada verilecektir.” ↑●●●
A bayrağı üzerinde kullanıldığında, “Bugünkü bütün yarışlar abandone edilmiştir.” ↑●●●
P Hazırlık işaretidir. Start işareti 5 dakika sonra verilecektir. ↑●
Uyarı işaretinden önce veya bu işaretle beraber kullanıldığında yarış talimatında açıklanan kısa rota uygulanacaktır.
Rota üzerinde seyredilirken yarış komitesi rotayı kısaltmak istediği takdirde uygun göreceği bir mevkide bu işareti finiş bayrağı ile beraber kullanarak “yarışı burada bitiriniz” der
↑●●
Ferdi Geri Çağırma. ↑●
Birinci Tekrar – Genel Geri Çağırma  Diğer işaretler bu işaretin aryasından 1 dakika
sonra verilecektir.
↑●● ↓●
YKişisel can yeleği kullanma mecburiyeti vardır.. ↑●

19 – 24 EKİM 2010
XXII. BODRUM CUP
EK YARIŞ TALİMATI – 1

1.Bu yarış toplam 4 etaptan oluşan bir seri yarıştır.

2. PROGRAM

PROGRAM :
16-19/10/2010
BODRUM YACHT FESTİVAL ETKİNLİKLERİ
Bodrum İskele Meydanı

19/10/2010
BODRUM İSKELE MEYDANI
Radyo Müzik, Dans, Bando ve Animasyon Grupları 11:00 – 18:00
Brifing (Azka Hotel, Gardenya Salonu) 18:30
Kokteyl (Azka Hotel, Gardenya Salonu) 19:30
Fotoğraf Sanatçıları Slayt Gösterisi
– Ali Öz ”Yelkenleri Yürekleri Gibiydi”
– Gülümser İşcelebi ”Geçmiş Yıllardan”
Açılış Seromonisi 20:30
Konser : Yeni Türkü ( KULE BARSponsorluğunda) 21:00

20/10/2010
MM PROJE ETABI 26NM
(BODRUM – D-MARİN DİDİM)
Start (Akyarlar Kargı adası) 11:00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası 21:00

21/10/2010
CNR AVRASYA BOAT SHOW ETABI 15NM
(D-MARİN DİDİM ÜÇGEN ROTA)
YOGA Academy Orjinal Yoga Sistemi, Nefes Teknikleri Çalışması 08:00
Start 11:00
D-Marin Didim Kokteyl Prolonge 20:00
Defile ve Kostüm Yarışması 20:30
Konser – Blue Note Orkestrası (D-Marin DidimSponsorluğunda) 21:30

22/10/2010
ANT YAPI ETABI 24,5NM
(DİDİM D-MARİN – KALYMNOS)
YOGA Academy Orjinal Yoga Sistemi, Nefes Teknikleri Çalışması 08:00
Start 10:00
Kokteyl Party (Kalymnos Belediyesi Sponsorluğunda) 18:00

23/10/2010
DENİZBANK ETABI 21,5NM
(KALYMNOS – BODRUM)
Start 12:00
Turizm ve Kültür Bakanlığının Katkıları ile ; 19:00
Kokteyl (Halikarnas The Club)
Konser (Oojami – Time is Now) 20:00
Regatta Ödül Töreni 21:00

24/10/2010
BODRUM CHALLENGE TROPHY
(GULETLER DUELLOSU / İKİLİ YARIŞLAR)
1,2NM
Start (Bodrum Karaada arası) 10:00
Denizciliğimize Katkı Verenler Plaket Töreni 17:00
Tropy Ödül Töreni (İskele Meydanı) 18:00

3. START VE FİNİŞ HATLARI
3.1 Start saatleri ilk ve ikinci gün 11.00,üçüncü gün 10.00, dördüncü gün 12:00 ’dir.
3.2 Start hattı üzerinde ikisi SARI, ikisi KIRMIZI olmak üzere toplam 4 adet şamandıra bulunacaktır.
3.3 XXII. Bodrum Cup yarışlarına katılan yatlar Grup A ve Grup B olarak iki ayrı guruba ayrılacaklardır.
a) Gurup A :
1-Su hattı boyu 12,00 m ve altında olan yatlar,
2-Su hattı boyu ne olursa olsun Tirhandil sınıfında yarışan yatlar
b) Gurup B:
Su hattı boyu 12,01 m ve üzeri olan yatlar,
3.4 Grup A olarak sınıflandırılmış olan yatlar; start hattındaki iki SARI renkli şamandra arasından, Grup B olarak sınıflandırılmış yatlar ise start hattındaki iki KIRMIZI renkli şamandıra arasından start edeceklerdir.
3.5 Her iki gruptaki yatlar için start işlemi, start hattındaki start komite botundan vericek işaretlerle aynı zamanda yapılacaktır.
3.6 Finiş hattı her iki grup için de aynı hat olacaktır.

4.START VE FİNİŞ HATLARINDA KULLANILACAK ŞAMANDIRALAR:

Her bir grup start şamandıraları farklı renkte,(SARI VE KIRMIZI) küresel veya silindir olacaktır. Teknik nedenlerle şamandıra atılamaması halinde yarış komitesi start ve finiş botları şamandıranın yerine kullanılabildiği gibi üzerinde “M” kod bayrağı taşıyan başka bir bot/tekneler de bu maksatla kullanılabilecektir.

5.YARIŞ KOMİTESİ BOTLARI:

Yarış komitesinin start ve finiş botları, start ve finiş hattındaki durumlarını teknik nedenlerle makine kullanarak da muhafaza edebilirler. Şamandıra yerine kullanılacak komite botu da makina kullanabilir.

6.ZAMAN SINIRI :

Etapların yarış bitirme süresi saat 18:00’e kadardır.

7.YARIŞMALARA KATILAN YATLARIN KATEGORİ BAYRAK RENKLERİ :

Kategori MEGA , bayrak rengi (mavi) –TRADITIONAL (siyah) –
TIRHANDIL (yeşil ) – PERFORMANCE CRUISER (kahverengi ) – Misafir(Beyaz)

8-TELSİZ ANONSLARINDA KULLANILACAK ÇAĞRI İSİMLERİ VE LÜZUMLU DİĞER BİLGİLER :
YARIŞ KOMİTESİ’NE YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:
“YARIŞ KOMİTESİ”

FİNİŞ HATTINDAKİ FİNİŞ BOTUNA YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:
“FİNİŞ KOMİTESİ”

BODRUM KUPASI ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN: “ORGANİZASYON KOMİTESİ”

SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN (HASTANE GEMİSİ) YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:
“HASTANE”
İLK YARDIM BOTU İÇİN YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN :
“BODRUM DENİZ KURTARMA”

9- ROTALAR:

MM PROJE ETABI :
20 EKİM 2010 ÇARŞAMBA
1. GÜN
BODRUM – D-MARİN DİDİM (26 MİL)

START HATTI 1:

MM PROJE ETABI GRUP A START HATTI (1AS1) (26 MİL): Akyarlar feneri (FI.(2)15s15m14M) ile genel güney/güney batı istikametinde, atılmış SARI renkli şamandıralar arası olup startlar genel batı yönünde yapılacaktır.

MM PROJE ETABI GRUP B START HATTI (1BS1) (26 MİL): Akyarlar feneri (FI.(2)15s15m14M) ile genel güney/güney batı istikametinde atılmış KIRMIZI renkli şamandıralar arası olup startlar genel batı yönünde yapılacaktır.

START HATTI 2:

MM PROJE ETABI GRUP A START HATTI 2 (1AS2) (28 MİL): Kargı adası feneri (FI.5s33m8M) ile genel güney istikametinde atılmış SARI renkli şamandıralar arası olup startlar genel batı yönünde yapılacaktır.

MM PROJE ETABI GRUP B START HATTI 2 (1BS2) (28 MİL): Kargı adası feneri (FI.5s33m8M) ile genel güney istikametinde atılmış KIRMIZI renkli şamandıralar arası olup startlar genel batı yönünde yapılacaktır.

MM PROJE ETABI FİNİŞ HATTI (1F1) : D-MARİN Didim Marina Dış mendirek Feneri ile genel güney yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arasıdır. Finişler genel doğu yönünde yapılacaktır.

 

MM PROJE ETABI KISA ROTA FİNİŞ HATTI 1 (KRF1) (10 MIL): Büyük Kiremit Adası feneri (Fl(2)10s89m10M) ile genel batı yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arasıdır. Finişler genel kuzey / kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

MM PROJE ETABI KISA ROTA FİNİŞ HATTI 2 (KRF2) (13 MIL): Yalıkavak yarımadası kuzeyindeki gemitaşı kayalığı ile genel batı yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arasıdır. Finişler genel kuzey / kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

II. ETAP :
21 EKİM 2010 PERŞEMBE
2. GÜN
D-MARİN DİDİM ÜÇGEN ROTA (15 MİL)

 

2.ETAP GRUP A START HATTI (2AS1):
D-MARİN Didim Marina Dış mendirek Feneri ile genel güney istikametinde atılmış SARI renkli şamandıralar arası olup startlar genel doğu/güney doğu yönünde yapılacaktır.

2.ETAP GRUP B START HATTI (2BS1):
D-MARİN Didim Marina Dış mendirek Feneri ile genel güney istikametinde atılmış KIRMIZI renkli şamandıralar arası olup startlar genel doğu/güney doğu yönünde yapılacaktır.

2.ETAP FİNİŞ HATTI (2F1) (15 MİL) :
D-MARİN Didim Marina Dış mendirek Feneri ile genel güney yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arasıdır. Finişler genel batı yönünde yapılacaktır.
Not: (Bu etapta Toprak ada sancakta, daha sonra panayır adası iskelede kalacak şekilde dönülecektir)

2.ETAP KISA ROTA FİNİŞ HATTI (2KRF) (7 MİL): : Toprak ada batı ucu ile genel güney yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arası olup finişler genel batı yönüne yapılacaktır.

ANT YAPI ETABI:
22 EKİM 2010 CUMA
3. GÜN
D-MARİN DİDİM – KALYMNOS (24,5 MİL)

....

ANT YAPI 3.ETAP GRUP A START HATTI (3AS1):
D-MARİN Didim Marina Dış mendirek Feneri ile genel güney/güney doğu istikametinde atılmış SARI renkli şamandıralar arası olup startlar genel batı/güney batı yönünde yapılacaktır.

ANT YAPI 3.ETAP GRUP B START HATTI (3BS1):
D-MARİN Didim Marina Dış mendirek Feneri ile genel güney/güney doğu istikametinde atılmış KIRMIZI renkli şamandıralar arası olup startlar genel batı/güney batı yönünde yapılacaktır.

ANT YAPI 3.ETAP FİNİŞ HATTI 1 (3F1) (24,5 MİL) : Plati Nisida adası kuzey ucundaki kayalıktaki Vrak.Nekrohikes (FI.WR.5s.23m6/4M) feneri ile genel kuzey/kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel batı/güney batı yönünde yapılacaktır.

ANT YAPI 3.ETAP FİNİŞ HATTI 2 (3F2) (27 MİL) : Çavuş adası güney ucu ile genel güney/güney doğu yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel doğu/kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

Not: (Bu etapta Çatal ada iskelede kalacak şekilde dönülecektir)

ANT YAPI 3.ETAP FİNİŞ HATTI 3 (3F3) (20 MİL) : Topan ada Feneri (Fl5s54m7M) ile genel batı yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel güney yönünde yapılacaktır.

ANT YAPI 3.ETAP FİNİŞ HATTI 4 (3F4) (18,1 MİL) : Kardak kayalıkları batı ada ile genel batı yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel güney yönünde yapılacaktır.

ANT YAPI 3.ETAP KISA ROTA FİNİŞ HATTI (3KRF) (15,5 MİL): Büyük Kiremit adası feneri (Fl(2)10s89m10M) ile genel doğu yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel güney yönünde yapılacaktır.

IV. ETAP :
23 EKİM 2010 CUMARTESİ
4.GÜN
KALYMNOS – BODRUM (21,5 MİL)

START HATTI 1 (21,5 Mil):

Not: (Bu etapta çelebi adası sancakta kalacak şekilde dönülecektir)

4. ETAP GRUP A START HATTI 1 (4AS1): Plati Nisida adası kuzey ucundaki kayalık ile genel kuzey/kuzey batı istikametinde atılmış SARI renkli şamandıralar arası olup startlar genel doğu/kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

4. ETAP GRUP B START HATTI1 (4BS1) Plati Nisida adası kuzey ucundaki kayalık ile genel kuzey/kuzey batı istikametinde atılmış KIRMIZI renkli şamandıralar arası olup startlar genel doğu/kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

START HATTI 2 (17 Mil):

Not: (Bu etapta çelebi adası sancakta kalacak şekilde dönülecektir)

4. ETAP GRUP A START HATTI 2 (4AS2): N.Pserimos adası güney doğu ucundaki Ak.Raussa (FI.(2)WR.10s.43m12/9M) feneri ile genel güney istikametinde atılmış SARI renkli şamandıralar arası olup startlar genel doğu yönünde yapılacaktır.

4. ETAP GRUP B START HATTI 2 (4BS2) N.Pserimos adası güney doğu ucundaki Ak.Raussa (FI.(2)WR.10s.43m12/9M) feneri ile genel güney istikametinde atılmış KIRMIZI renkli şamandıralar arası olup startlar genel doğu yönünde yapılacaktır.

START HATTI 3 (15 MİL):

4. ETAP GRUP A START HATTI 3 (4AS3): Çavuş adası güney doğu ucu ile genel doğu istikametinde atılmış SARI renkli şamandıralar arası olup startlar genel güney yönünde yapılacaktır.

4. ETAP GRUP B START HATTI 3 (4BS3): Çavuş adası güney doğu ucu ile genel doğu istikametinde atılmış KIRMIZI renkli şamandıralar arası olup startlar genel güney yönünde yapılacaktır.

START HATTI 4 (15 MİL):

4. ETAP GRUP A START HATTI 4 (4AS4): Çavuş adası batı ucu ile genel batı istikametinde atılmış SARI renkli şamandıralar arası olup startlar genel güney yönünde yapılacaktır.
4. ETAP GRUP A START HATTI 4 (4BS4) : Çavuş adası batı ucu ile genel batı istikametinde atılmış KIRMIZI renkli şamandıralar arası olup startlar genel güney yönünde yapılacaktır.

4.ETAP FİNİŞ HATTI 1 (4F1) : Karaada feneri (Fl(2)5s7m5M) ile genel batı/ kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arası olup finişler genel kuzey/Kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

4.ETAP KISA ROTA FİNİŞ HATTI (4KRF) Köcek adası ile genel güney-güney doğu yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel doğu yönünde yapılacaktır.

 

BAŞARILI YARIŞLAR DİLERİZ
YARIŞ KOMİTESİ
23. BODRUM CUP’DA GÖRÜŞMEK ÜZERE
18 EKİM SALI – 23 EKİM PAZAR, 2011