2014 Talimatnameler


XXVI. BODRUM CUP
ULUSLARARASI
YELKENLİ AHŞAP YAT YARIŞI
20-25 EKİM 2014

YARIŞ TALİMATI
GİRİŞ VE AMAÇ

Bu yarış, esas olarak geleneksel yığma ahşap tekniği ile inşa edilmiş veya lamine sistem kullanılarak inşa edilse de GEZİ AMAÇLI, YELKENLİ AĞIR DEPLASMAN YATLARI (GULET, TIRHANDİL, İLE YURT DIŞI VE İÇİNDE İNŞA EDİLMİŞ BENZERLERİ) arasında düzenlenen, yaz sezonu sonu şenlik özelliğini de taşıyan bir faaliyettir. ”Geleneksel ahşap yat” tanımı bu yatları kapsamaktadır.

Ancak bu kategoriye girmeyen, emsallerinden daha az deplasmanlı yarış veya sürat yapmak için inşa edilen ahşap yatlar ile modern teknoloji ve materyal ile yarış veya sürat yapmak için inşa edilmiş ahşap yatlar da kendilerine ayrılan kategorilerde yarışa katılabilirler.

Şenlik özelliğinden dolayı ise ahşap olmayan, diğer tüm yatlar da misafir yat statüsünde bu faaliyete iştirak edebilirler.

Bu etkinliğe katılan yatların çoğunluğu charter amacı ile kullanılmakta olduğu için içerisinde yolcuları ile birlikte yarışa katılmakta ve bu özelliğinden dolayı da Ege ve Akdeniz’de ilgi çeken bir etkinlik konumuna ulaşmış bulunmaktadır.

Türkiye sahillerinin yatçılığa ve yelken kullanımına ne kadar uygun olduğunu göstermesi ve yat personelinin tekne kullanma, yelkenle seyir, denizde yol hakları, sosyal ilişkiler, paylaşım gibi konulardaki bilgi ve becerisini artırmasına vesile olması bu organizasyonu zenginleştiren diğer ögelerdir.

YARIŞLARIN ORGANİZASYON VE YÖNETİMİ
1.ORGANİZASYON OTORİTESİ

Bodrum Kupası Uluslararası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı, Era Bodrum Yelken Kulübü’ nün organize ettiği ve Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan bir faaliyettir. Organizasyon otoritesi;

Yarış’ın duyurusunu hazırlayacak ve ilan edecektir.
Yarışlara katılacak olan yatlar, organizasyon otoritesinin kurallarına uyacaklardır.
Bir yatın kaydını almakta veya reddetmekte serbesttir. Daha önce kaydı alınan bir yatı, sebep göstermeksizin kayıt listesinden çıkarmaya veya kategorisini değiştirmeye yarıştan ihraca yetkilidir.
Organizasyon otoritesi gerektiğinde ek komiteler görevlendirebilir.
Yarış Komitesini tayin edecektir.
2. YARIŞ KOMİTESİ:

Yarışları yönetmek üzere organizasyon otoritesi tarafından görevlendirilir. Yarış komitesi;

Yarışları, organizasyon otoritesinin direktifleri uyarınca ve bu yarışın özel kurallarına uygun olarak yönetecektir.
Organizasyon otoritesi, bağımsız bir protesto komitesi görevlendirmemiş ise, yarış komitesi protesto duruşmalarına bakmak üzere kendi üyeleri arasından bir protesto komitesi oluşturacaktır.
Yazılı yarış talimatını yayınlayacaktır.
Yarış talimatına yapılacak değişiklikleri yazılı veya sözlü olarak yatlara duyuracaktır. Sözlü yapılacak değişiklikleri, uyarı işaretinden (en geç 15 dakika önce) VHF kanal 09’dan ilan edecektir. Bu duyurular yatlar tarafından “ALINDI” kabul edilecektir.
Yarış sonuçlarını ilan edecektir.
Bir yarışın veya seri yarışın sonuçlarını, Özel Yarış Kuralları Madde 21’ de belirtildiği gibi hesaplayacaktır.
PROTESTO KOMİTESİ:

Yatlar arasında veya yarış komitesi ile yatlar arasında meydana gelebilecek kural ihlalleri iddiasını veya düzeltme talebini görüşerek karara bağlayacak olan bu komitenin vereceği kararlar kesin olup, temyiz edilemez.

YARIŞ SEKRETERLİĞİ
Yarış sekreterliği, yarışların başlayacağı güne kadar Era Bodrum Yelken Kulübü’nde (Neyzen Tevfik Cad. No:120/A Bodrum) ve IRC ve Cruiser Yatlar için Yarış Sekreterliği BAYK Ofisinde kurulacaktır.( Bodrum Milta Marina) ; yarışların ilk gününden itibaren ise start hattında görev alacak olan yarış komitesi botunda kurulacaktır.

UYGULANACAK KURALLAR

Bodrum Kupası Uluslararası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı’nda uygulanacak kurallar şunlardır;

Yarış duyurusunda belirtilmiş hususlar,
Yarış Talimatı ve Ek Talimatlar,
Bu yarış için hazırlanan “Özel Yarış Kuralları”
Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (IRPCAS),
Yarışı idare etmek için yayınlanan diğer duyurular,
Yukarıdaki kurallar arasında bir ihtilaf olması halinde, en son yayınlanan talimat geçerli olacaktır.
2014 Bodrum Cup IRC – CRUISER Genel Yarış Talimatı ve Ek Talimatlar
YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATEGORİLERİ

6.1. Yarışlar aşağıda belirtilen sınıf ve kategorilerinde yapılacaktır.

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR :Esas olarak geleneksel yığma ahşap tekniği ile inşa edilmiş veya lamine sistem kullanılarak inşa edilse de gezi amaçlı, yelkenli ağır deplasman yatlarıdır.

Bodrum Cup Classic Yacht: 6.1. Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde en az 60 yıl önce inşa edilen (inşaa şahadetnamesi esas alınır) ahşap yatlar veya performans ve gezi amaçlı olarak sportif tarzda inşa edilen daha hafif ve en az 40 yıl önce inşaa edilen ahşap yatlar
Bodrum Cup Triandil: 6.1. Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış baş bodoslaması hilal şeklinde ,kıç bodoslaması başa göre daha dik denize inen , geniş gövdeli ege’ye özgü en eski model tekne tipidir.
Bodrum Cup Gulet: 6.1. Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış,Triandiller ve emsallerinden daha az deplasmanlı yarış veya sürat yapmak için inşa edilen ahşap yatlar ile modern teknoloji ve materyal ile yarış veya sürat yapmak için inşa edilmiş ahşap yatlar hariç su hattı boyu 20:99m ve altında kalan ahşap yat
Bodrum Cup Mozaik : 6.1. Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış su hattı boyu 20:99m ve altında kalan Triandil ve Classic yatlar hariç her türlü ahşap yat
Bodrum Cup Gulet XL : 6.1. Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış su hattı boyu 21m ve üzeri her türlü ahşap yat
6.1.1 AHŞAP OLMAYAN YATLAR:

IRC :2014 senesi için geçerli IRC Ölçü belgesine sahip, içten veya dıştan takma motor taşıyan tam boyları 6-27 metre arası tekneler
CRUISER :Yeni başlayan, yat sınıfı özelliklerini taşıyıp geçerli 2014 IRC ölçü belgesi bulunmayan veya hiç IRC belgesi almamış olan, yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip Bodrum Cup ağaç yatlar kategorilerine girmeyen 20m altı tüm yelkenli tekneler
CRUISER XL : Yeni başlayan, yat sınıfı özelliklerini taşıyıp geçerli 2014 IRC ölçü belgesi bulunmayan veya hiç IRC belgesi almamış olan, yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip Bodrum Cup ağaç yatlar kategorilerine girmeyen 20m ve üzeri tüm yelkenli tekneler
Katamaran: Yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip Bodrum Cup ağaç tekneler kategorilerine girmeyen çok gövdeli yelkenli tekneler
6.2. Yukarıda belirtilen bütün sınıf ve kategorilerdeki yatlar organizasyon otoritesince belirlenmiş olan sınıf/ kategori bayrakları ile numara ve yarış bayraklarını devamlı olarak taşıyacaklardır. Bu bayrak ve numaraları taşımayanlar, protesto kurulu tarafından duruşmasız diskalifiye edilecektir.

KATEGORİLERİN BELİRLENMESİ / BİRLEŞTİRİLMESİ / İPTAL EDİLMESİ
Organizasyon otoritesi, kayıtların durumuna göre kategorileri belirleme, yeniden belirleme, birleştirme veya ortadan kaldırma yetkisine sahiptir.

KAYITLAR ve NUMARA BANTLARI
8.1. Kayıt formları, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış olarak, ilk yarışın yapılacağı günden iki gün öncesi saat 17.00’ye kadar organizasyon komitesine teslim edilecektir.

8.2. Kayıt esnasında , organizasyon otoritesince belirlenecek kayıt ücretini yatırmış olacaklardır.

8.3. Geç kayıtlar yarış gününden bir gün önce saat 12.00’ye kadar iki katı kayıt ücreti ödenmesi koşuluyla kabul edilebilir.

8.4. Bu yarış için kayıtlarını yaptıracak yat sorumlularından alınacak kayıt formunda belirtilen bilgilere itibar edilecektir. Bu bilgilere göre sınıflandırma ve kategori ayrımı yapılacaktır. Yarışlar sonunda dereceye giren yatlar yarış komitesi tarafından ölçülebilecek ve kayıt formunda belirtilen değerlerin yanlış olması halinde o yat DURUŞMASIZ DİSKALİFİYE edilecek ve diğer yatların sıralaması bir sıra yükselecektir.

8.5. Kayıt esnasında organizasyon otoritesince her yata iki adet Numara Bandı verilecektir. Bütün yatlar bu numara bandlarını sancak ve iskele vardavelalarına tespit edecek ve tüm yarışlar süresince okunabilir şekilde taşıyacaklardır. Bu bayrak ve numaraları taşımayanlar, protesto kurulu tarafından duruşmasız diskalifiye edilecektir.

SORUMLULUK
9.1. Bu yarışları düzenleyen organizasyon otoritesi, yarış komitesi üyeleri ve sponsorlar; yarışlarda veya yarış dışı tüm faaliyetlerde yatlarda, yatlarda yarışanlarda, kaptan ve mürettebata dolaylı veya dolaysız olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklarından hiç bir şekilde sorumluluk taşımayacaklardır.

9.2. YAT SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI;

a) Mürettebatlarının tüm sorumluluğunu ve yatlarının denize dayanıklılığı ile emniyetli navigasyon sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmeme, yarışa devam edip-etmeme sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu,
b) Yarışın; yarış talimatına göre idare edileceğini, kurallara uygun olarak verilen cezaları ve kesin kararları; bu kesin kararlarla ilgili olarak adli makamlara veya mahkemeye baş vurmamayı peşinen kabul ederler.
c) Bu sorumlulukları gereğince her yarışın startından önce mürettebatlarının dikkatlerini çekeceklerdir.
d) Ayrıca yarış kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan edeceklerdir.

10. ÖLÇÜM VE DENETLEMELER

Yatlar, yarıştan önce, yarış süresince veya yarıştan sonra yarış komitesi üyelerince gerekli görülecek her zaman kontrole tabi tutulabilirler. Yarış komitesi üyelerine gerekli bütün kolaylıklar gösterilecektir.

11. DEKLARASYON

Yarışı bitiren her yat, finiş hattından geçerken finişte görevli yarış komitesi botuna telsizi ile kendisini (numarasını ve ismini belirtmek suretiyle) tanıtmakla sorumludur. Finiş botu tarafından tespit edilememiş yatlar yarışı bitirmemiş (DNF) kabul edilirler.

12. PROTESTOLAR

Özel Yarış Kuralları kural 16 uygulanacaktır.

13. YARIŞTAN ÇEKİLME

Bir yat yarıştan çekilmiş ise kendisine verilmiş sınıf / kategori bayrağı ile numara ve yarış bayraklarını arya edecek ve ilk fırsatta yarış komitesini VHF kanal 09 ile haberdar edecektir.

14. TELSİZ MUHABERESİ

Yarışlarda, yatlarda VHF deniz telsizi bulundurulması mecburidir. Telsiz, yarış süresince açık tutulmalıdır. Yarış Komitesi’nin duyuruları telsiz vasıtasıyla yapılacaktır. Yatlar belirtilen kanalda (VHF 09) diğer yatlarla konuşmayacak sadece organizasyon komitesi ve yarış komitesinin duyurularını dinleyecek, zorunlu hallerde yarış komitesine çağrı yapacaktır. Yarış Komitesi’nin herhangi bir telsiz mesajına cevap verme zorunluluğu yoktur.

15. EKİP SINIRLAMASI

Yarışlar için yatlarda bulundurulacak ekip sayısı en az üç olacak, ancak üst sınır yoktur.

16. YATLAR ÜZERİNDEKİ REKLAMLAR

Yatların yelkenlerinde, bordalarında ve direklerinde veya herhangi bir yerinde taşınan her türlü reklam ücrete ve izne tabidir. Ana sponsorun faaliyet alanındaki firmaların reklamları kesinlikle kullanılamaz. Reklamını deklare etmeyen ve ücretlerini yatırmayan yatlar yarıştan diskalifiye edilir ve izleyici olarak dahi Bodrum Kupası etkinliklerine hiçbir şekilde katılamazlar.

17. KOMİTE BOTLARI

17.1 Komite botları; start ve finiş hatları ile gerektiğinde dönüş/geçiş noktalarında bulunacaklar, yarış süresince filonun içinde seyrederek gerekli kontrollerini yapacaklardır.

17.2 Yarış komitesinin ve yarışın yönlendirilmesi ile kontrolü, start hattında görev almış komite botundan yapılacaktır.

17.3 Yarış komitesinde görevli yatlardan Start ve Finiş’te gorevlendirilenler TURUNCU, diğer tekneler “R” (Reis-Romeo) kod bayrağını taşıyacaklardır. Bu bayrağın bulunmaması protesto sebebi olmayacaktır.

17.4 Start ve finiş hattında görevli yarış komitesi botları, teknik nedenlerle mevkilerini motor çalıştırarak da muhafaza etmeye çalışabilirler.

17.5 Organizasyon otoritesi ve yarış komitesine ait bütün yatlar / motorlar, yarışmakta olan yatlara çapariz vermemeye çalışacaklardır.

************

BODRUM KUPASI ULUSLARARASI YELKENLİ AHŞAP YAT YARIŞI

ÖZEL YARIŞ KURALLARI
BU YARIŞ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURALLARA UYGUN OLARAK YAPILACAK VE YARIŞCILAR, SADECE KURALLARA SADIK KALARAK KAZANMAYA GAYRET EDECEKLERDİR.

SPORTMENLIK VE KURALLAR
Yelken sporundaki yarışçılar, kendilerinden uymaları ve uygulamaları beklenen bir dizi kurallar tarafından idare edilirler. Sportmenliğin ana prensibi, bir kural hatası yaptıklarında hemen hatanın cezasını yerine getirmeleri veya cezayı kabul etmeleri veya yarışı terk etmeleridir.

BÖLÜM 1- TEMEL KURALLAR
1.DÜRÜST YARIŞMA ve KURALLARIN KABULÜ

1.1 Bir yatın sahibi ve mürettebatı, yarışa sadece yelkenini kullanarak ve bu Özel Yarış Kurallarıyla dürüst ve sportmence katılacaktır. Bir yat, bu kurallardan birini ihlal etmesi halinde (başka bir kural uygulanmıyorsa) yarış / protesto komitesi kararı ile cezalandırılacaktır.

1.2. Yarış esnasında kural ihlali yapan bir yat, yarıştan çekilecek veya yarış kurallarında belirtilen cezayı yerine getirecek veya kuralda belirtilen cezayı kabul edecektir.

CAN KURTARMA ARAÇ – GEREÇLERİ VE KİŞİSEL CAN YELEĞİ
Bir yat , üzerinde taşıdığı bütün personele yeterli olabilecek kapasitede can kurtarma araç-gereci bulunduracaktır. Yarış komitesince “Y” (Yılmaz-Yankee) kod bayrağı komite botunda toka edilip telsiz ile üç defa yayın yapıldığında derhal giyilmek üzere yeterli sayıda can yeleği bulunduracaktır. Yarışçıların can güvenliği tamamen kendilerine aittir.

YARDIM ETMEK
Tehlikede bulunan herhangi bir yat veya şahsa yardım edebilecek durumda olan yatlar, her türlü yardımı yapacaklardır.

YARIŞA KATILMA KARARI VE SORUMLULUĞU
Yarış için start edip etmemek ve yarışa devam edip etmemek sadece her yatın sorumlusunun yetkisindedir.

BÖLÜM -2 YARIŞLARIN ORGANİZASYON VE YÖNETİMİ
KISIM- 1 TARİFLER

YARIŞ DUYURUSU
Organizasyon otoritesi tarafından yayınlanacak yarış duyurusunda; yarışın adı, yeri, tarihi, programı, yarışacak sınıflar ve kategorileri, kayıt ve iştirak şartları ve kısıtlamaları, kayıt tarihleri, varsa özel hükümler ve arzu edilen diğer bilgiler bulunacaktır.

YARIŞ TALİMATI ve EK YARIŞ TALİMATLARI
6.1. Kural gibi geçerli olan yazılı Yarış Talimatı ve Eklerinde; start ve finiş hatları, şamandıralar, kullanılacak bayraklar ve özel işaretler, finiş için zaman sınırı, start saatleri ve (varsa) sırası, rota, ölçü ve denetim yöntemleri, akıntı gibi yarış komitesinin uygun göreceği bütün bilgiler yer alacaktır.

6.2. Bu yarış ve uygulanan rotalar ile yatların limanlarda konaklama yerleri dikkate alınarak, hazırlanacak Ek Yarış Talimatları, yazılı olarak dağıtılamadığında, VHF kanal 09’dan ilan edilmek suretiyle de verilebilir. Yazılı veya telsiz ile ilan edilebilecek bu talimatlar gerektiğinde organizasyon otoritesi ile de koordine edilecektir.

6.3 Yarış komitesi, özellikle rüzgarsızlık veya hava şartlarının kötü oluşu gibi nedenlerle daha önce belirlenmiş start ve finiş hatları ile rotayı değiştirebilecektir. Bu yeni durumu, şayet imkanı varsa bir gece öncesinden ve en geç saat 21.00’e kadar ilan etmeye çalışacak, olamadığı takdirde en geç yarışın uyarı işaretinden 15 dakika önce denize açılmış yatlara telsiz ile bildirilebilecektir. Telsiz mesajının yatlar tarafından alınmaması / alınamaması protesto nedeni olmayacaktır.

KISIM- 2 YARIŞLARIN YÖNETİMİ

GENEL
Yarış komitesi, yarışı görsel işaretler ve seda işaretlerini kullanarak, Özel Yarış Kurallarına ve Yarış Talimatına uygun olarak yönetecektir. Yarış komitesi tarafından kullanılacak görsel ve seda işaretleri Bölüm 5’de gösterilmiştir. Yarış komitesi, yarış talimatında yayınlamak suretiyle bu işaretlere ilaveler yapabilir.

Yarış komitesi, yarışa katılan yatların özelliğini dikkate alarak uyguladığı görsel işaretleri, telsizi ile de duyurmaya gayret edecektir. Teknik nedenlerden dolayı telsiz mesajlarının duyurulamaması protesto nedeni olamaz.

START İŞLEMİ
8.1. Start alanı ve şekli, ek yarış talimatında belirtilecektir.

8.2. Start işlemi için bütün görsel ve seda işaretleri, start hattındaki yarış komitesi botundan ve aşağıdaki sırada verilecektir:

8.2.1. BİRİNCİ UYARI İŞARETİ , ilan edilmiş start saatinden 15 DAKİKA önce , 3 SEDA İŞARETİ ile beraber KIRMIZI BAYRAK toka edilerek verilir.

8.2.2. İKİNCİ UYARI İŞARETİ, starttan 10 DAKİKA önce İKİ SEDA İŞARETİ ile YEŞİL BAYRAK toka edilerek verilir. Bu bayrağın toka edilmesiyle beraber Kırmızı Bayrak arya edilecektir.

8.2.3. HAZIROL İŞARETİ, starttan 5 DAKİKA önce BİR SEDA İŞARETİ ile ULUSLARARASI ”P ” (POYRAZ /PAPA) kod bayrağı toka edilerek verilir. Bu bayrağın toka edilmesiyle beraber Yeşil Bayrak arya edilecektir.

Hazırol İşareti verildiğinde, MOTORLARIN STOP EDİLMİŞ OLMASI MECBURİYETİ VARDIR.

8.2.4. START İŞARETİ, Hazırlık İşaretinden beş dakika sonra “P” kod bayrağının BİR SEDA İŞARETİ İLE ARYA edilmesi suretiyle verilmiş olur.

8.3. START ETMEK : Bir yatın; teknesi, ekibi veya donanımının normal pozisyonunda herhangi bir kısmı, start hattını rota doğrultusunda kestiği an start etmiş olur.

8.4. Start işaretinden itibaren 30 DAKİKA içinde start edemeyen yatlar, o günün yarışında “START ETMEDİ–DNS” olarak değerlendirilir.

ERKEN START ETMEK
Start işareti verildiği anda, start hattını kesmekte olan veya hazırlık işaretinden sonra start hattını geçerek hattın rota tarafında bulunan yatlar, ”erken start eden yatlar”dır. Bu yatlar “ERKEN START EDEN YAT – OCS” olarak değerlendirilirler.

9.1 ERKEN START EDEN YATLARIN UYARILMASI

Erken start eden yatlar iki şekilde uyarılacaktır.

a- Yarış Komitesi erken start eden yatları teşhis edebilmiş ise, derhal ”X”

kod bayrağını BİR SEDA İŞARETİ ile toka edecektir. Bu bayrak 30 dakika tokada kalacaktır. Erken start eden yatlar bu süre içerisinde startlarını yenileyecekler veya Özel Yarış Kuralları, kural 20’de belirtildiği şekilde cezalandırılacaktır. Yarış komitesi, imkan varsa bu yatları telsiz ile ikaz etmeye çalışacaktır. Bu ikazı yapmaması protesto nedeni olmayacaktır. (Ferdi Geri Çağırma – Individual Recall)

b- Yarış Komitesinin teşhis edemeyeceği kadar fazla yatın erken start etmesi halinde ise BİRİNCİ TEKRAR (first substitute) kod bayrağı, İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edilerek bütün yatlar geri çağrılabilir. Bu bayrağın bir seda işareti ile aryasından BİR DAKİKA SONRA, yarışın yeni start işlemi, kural 8’de belirtildiği şekilde başlatılacaktır.(Genel Geri Çağırma – General Recall)

10. YARIŞ ROTASINDA SEYRETMEK, ESAS ROTA VE ROTANIN KISALTILMASI

10.1 Bir yat start edecek, yarış talimatında belirtilen rota üzerindeki her dönüş/geçiş noktasını öngörülen tarafta ve doğru sıra ile dönecek/geçecek ve finişini yapacaktır.

10.2 Esas Rota, bir yatın, start işaretinden itibaren ve diğer yatların yokluğunda mümkün olan en kısa zamanda finiş yapabilmesi için seyredeceği rotadır. Start işaretinden önce, esas rota yoktur.

10.3 ROTANIN KISALTILMASI : Yarış komitesi, yarış duyurusu / yarış talimatı / ek yarış talimatında belirtilen rotanın uygulanması halinde, yarışın zaman sınırı içinde bitirilmesinin mümkün olamayacağına kanaat getirirse / güvenlik veya herhangi bir nedenle yarışı erken bitirmeye karar verirse rotayı aşağıdaki şekilde kısaltabilir:

a- Kısa Rota uygular:

Bunun için yarış talimatında kısa rotanın tarif edilmiş olması gerekir. Kısa rotayı uygulayacak yarış komitesi, “S” (Seydi/Sierra) kod bayrağını, birinci uyarı işaretinden önce BİR SEDA İŞARETİ ile start hattındaki yarış komitesi botunda toka edecek ve bu durumu telsizi ile de duyuracaktır. “S” (Seydi) kod bayrağı yarış süresince tokada kalacaktır.

b- Rota Kısaltması yapar:

Yarışma, normal rotada devam ederken yarış komitesi, yine zaman sınırını veya hava muhalefetini veya yarışın güvenliğini dikkate alarak veya herhangi bir nedenle yarışı uygun göreceği bir mevkide bitirmeye karar verebilir. Bunun için rota üzerindeki uygun bir mevkide finiş hattını kuracaktır. Bu hat, atılacak bir şamandıra veya bir burun, fener veya başka bir alamet ile atılacak bir diğer şamandıra veya yarış komitesi botu arası olacaktır. Yarış komitesi botu , finiş hattındaki mevkiini aldığında “S” (Seydi) kod bayrağı ile MAVİ FİNİŞ BAYRAĞI’nı da toka edecektir. Rotayı kısalttığını telsizi ile duyurmaya çalışacaktır.

11.YARIŞIN ERTELENMESİ

11.1 Ertelenen bir yarış , startı programda belirtilen zamanda verilmeyen, yarış komitesinin kararına göre herhangi bir zamanda yapılabilecek bir yarıştır

11.2 Yatlar, herhangi bir nedenle yarış komitesinden erteleme talep edemezler.

11.3 Ertelemenin ilan edilmesi ;

a- CF (CEVAP FLAMASI) İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir. Yeni start işlemi, bu işaretin aryasından BİR DAKİKA sonra başlayacaktır.”

b- CF (CEVAP FLAMASI), “H” (Halat-Hotel) kod bayrağı üzerinde İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir. Diğer işaretler karada/limanda verilecek- tir.”

c- CF (CEVAP FLAMASI), “A” (Aydın-Alfa) kod bayrağı üzerinde İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Startı verilmemiş bütün yarışlar başka bir güne ertelenmiştir.”

12. ABANDONE

Abandone edilen bir yarış, yarışmanın başlangıcından herhangi bir zaman sonra

yarış komitesince GEÇERSİZ ilan edilen bir yarıştır. Bu yarışın startı tekrarlanabilir.

12.1. Bir yarış, aşağıdaki nedenlerden dolayı abandone edilebilir.

a- Kötü hava şartları nedeniyle ,

b- Yarışın, yetersiz rüzgar nedeniyle zaman sınırı içinde bitirilmesinin mümkün olmayacağına kanaat getirilirse,

c- Yarışmanın güvenliğini ve/veya tarafsızlığını doğrudan etkileyen başka herhangi bir nedenle,

d- Yarış alanını belirleyen bir şamandıranın kaybolması veya yer değiştirmesi nedeni ile,

12.2 Bir yat, zaman sınırı içinde yarışı kurallarına göre bitirmiş ise bu yarış , protesto komitesinin yarış idaresinde ve devamında bir hata yapıldığına kanaat getirmesi hali dışında abandone edilemez.

12.3 Yarış talimatında belirtilen veya daha sonra ek talimat olarak duyurulan zaman sınırı içinde hiçbir yat yarışı bitiremez ise bu yarış abandone edilir.

12.4 ABANDONENİN İLAN EDİLMESİ ;

a– Yarış komitesi botunda “N” (Neptün-November) kod bayrağı, ÜÇ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde ”Bu yarış abandone edilmiştir. Bu işaretin aryasından bir dakika sonra yeni start işlemi başlayacaktır ” anlamına gelir.

b- N kod bayrağı “H” (Halat-Hotel) kod bayrağı üzerinde ÜÇ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Bu yarış abandone edilmiştir. Diğer işaretler karada/limanda verilecektir. Karaya/limana dönünüz” anlamına gelir.

c- N kod bayrağı “A” (Aydın-Alfa) kod bayrağı üzerinde ÜÇ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ”Bugünkü bütün yarışlar abandone edilmiştir” anlamına gelir.

13. TEKRARLANACAK YARIŞLAR

Bir yarış tekrarlanacağı zaman;

a- Esas yarışa kaydını yaptırmış bütün yatlar bu yarışa katılabilirler.

b- Esas yarışta yapılan kural ihlalleri bu yarışta geçersizdir.

14. “M” (MERIH) KOD BAYRAĞI’NIN KULLANILMASI

Yarış rotası üzerinde bulunabilecek bir dönüş / geçiş şamandırası kaybolmuş veya yerinde değilse; yarış komitesi;

a– Onu doğru yerine koyacak, veya

b– Yerine üzerinde “M” bayrağı bulunan ve devamlı seda işaretleri ile dikkat çekecek bir komite botu koyacaktır.

15. FİNİŞ ve YARIŞ SÜRESİNİN UZATILMASI

15.1 Finiş alanı ve şekli Ek Yarış Talimatında belirtilecektir.

15.2 Finiş hattı kurulduğunda , finiş hattında görevli yarış komitesi botu direğine MAVİ BAYRAK toka edilecektir.

15.3 FINISH – Bir yat; tekne, tayfa veya donanımının normal pozisyonda herhangi bir kısmı (rota doğrultusunda gelerek) finiş hattını kestiği an finiş yapmıştır. Ancak finişin geçerli olabilmesi için yatın tamamının finiş hattını geçerek neta olması gerekir.

15.4 Finiş hattı üzerinde olan yat , FINIS BOTUNA telsizi ile kendisini tanıtacaktır.

15.5 Finiş yapan yatlara, finiş hattındaki FINIS komite botundan finiş yaptıklarına dair düdük çalınacaktır.

15.6 Finiş yapan yat, finiş hattını geri kat etmeyecektir.

15.7 Finiş için ilan edilen zaman sınırı sona erdiğinde , finiş hattında görevli yarış komitesi botunda MAVİ BAYRAK İKİ SEDA İŞARETİ ile arya edilerek yarışma sona erdirilecektir. Bu durum telsiz ile de duyurulacaktır.

15.8 Yarış sona erdiğinde , finiş yapamamış olan yatlar ” FİNİŞ YAPMADI – DNF ” olarak puanlandırılacaklardır.

15.9 Yarış komitesi gerekli gördüğü taktirde VHF kanal 09 dan ilan etmek suretiyle yarışın finiş zaman limitini uzatabilir. Bu hususun uygulanıp – uygulanmaması ile zamanın az veya çok uzatılmış olması bir protesto nedeni olamaz. Süre uzatılacak ise STARTTAN İTİBAREN EN GEÇ İKİ SAAT İÇİNDE telsiz ile ilan edilecektir. Yarışçılar süre uzatılması talebinde bulunamazlar.

16.PROTESTO İŞLEMİ

16.1. Bir yat protesto verme niyetini;

OLAYDAN HEMEN SONRA İLK FIRSATTA protesto vereceği yata SESLENMEK (telsizi ile duyurmak) suretiyle belirtecek ve finiş hattından geçerken YARIŞ KOMİTESİ FİNİŞ BOTU’na da telsizi ile bildirecektir.
Protestolar, o gün yapılan YARIŞIN FİNİŞİNİ MÜTEAKİP İKİ SAAT İÇİNDE, startta görevlendirilen yarış komitesi botundaki yarış sekreterliğine, buradan temin edecekleri protesto formuna yazarak verilecektir.
Protesto formu, sadece yatın sahibi/sorumlu kişisi veya yazılı yetki verdiği kişi tarafından doldurularak yarış sekreterliğine teslim edilecek ve ancak bu kişi protesto duruşmasına katılabilecektir. Protestoda, olayın ayrıntıları, zaman, yer, kural, yatların pozisyonları ve şahitler yazılacaktır.
Protesto ücreti US$ 50 olup protestonun kazanılması halinde iade edilecek, kaybedilmesi halinde ise organizasyon komitesi adına irad kaydedilecektir.
16.2. Protesto komitesi , mümkün olduğu takdirde protestolara alınma sırasına göre ve aynı gün bakacak ve sonuçlandıracaktır. Bunu gerçekleştiremez ise müteakip duruşma gün ve saatini ilan edecektir. Bu hususu telsizi ile duyuracaktır.

16.3. PROTESTOLARIN TAKİBİ YARIŞÇILARIN SORUMLULUĞUDUR. Şahitleri duruşma zamanı duruşmada bulundurmak sorumluluğu da yine protestoya taraf olanlara aittir. Bu maksatla protesto duruşmasında erteleme istenemez.

16.4. İlan edilen zamanda protesto görüşme mahallinde bulunmayan taraflar hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve duruşma gıyaplarında yapılarak sonuçlandırılır.

16.5. Finiş sıralamasında, kendi hatası olmaksızın yaris komitesinin yanlis degerlendirme yaptigini iddia eden yat veya yatlar yazılı olarak düzeltme talebinde bulunabilirler. Düzeltme talebi için herhangi bir ücret ödenmez.

16.6. Bir yat, başka bir yatın hatasından dolayı kural ihlali yaptığına inanıyorsa , kendisini temize çıkarmak için bu yata geçerli bir protesto vermeli ve bu hususu protesto duruşmasında kanıtlamalıdır.

16.7. PROTESTO KOMİTESİNİN KARARLARI KESİNDİR. BU KARARLAR TEMYİZ EDİLEMEZ.

BÖLÜM 3-YATLARIN KARŞILAŞMASI
Yarışa kaydını yaptırmış, yarış parkuru içinde veya yakınında seyreden veya yarışmaya niyetli olan veya yarışan veya yarışmış olan yatlar arasında Yarış Kuralları uygulanacaktır. Bu kurallar altında seyreden bir yat ile bu kurallar altında seyretmeyen bir gemi karşılaştığında Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (IRPCAS) veya Devletin Geçiş Hakkı Kuralları uygulanır.

17. YOL HAKKI

17.1 Çatışma tehlikesi olacak şekilde iki yelkenli yat birbirine yaklaşıyorsa, bu yatlardan biri aşağıda belirtildiği şekilde diğerinin yolundan çıkacaktır.

a- Rüzgarı farklı bordalardan kullanan yatlardan, rüzgarı iskeleden kullanan yat diğerinin yolundan çıkacaktır (iskele kontra yat, sancak kontra yata yol verir).

b- Her iki yat da rüzgarı aynı taraftan kullanıyorsa, rüzgar üstünde olan yat, rüzgar altında olan yatın yolundan çıkacaktır (rüzgar üstü yat, rüzgar altı yata yol verir).

c- Rüzgarı iskeleden kullanan bir yat, rüzgar üstünde bir yat görür ve bu gördüğü yatın rüzgarı iskele tarafından mı yahut sancak tarafından mı kullanıldığını saptayamazsa, gördüğü diğer yatın yolundan çıkacaktır.

17.2. Yatın ana yelkeninin şiştiği taraf veya seren yelkenli bir yatta baştan kıça doğru olan en büyük yan yelkenin şiştiği tarafın aksi tarafı, rüzgar üstü sayılacaktır.

17.3 Bir yatın normal durumunda gövdesi ve ekipmanı, diğer bir yatın normal durumunda gövdesi ve ekipmanının en arka noktasından omurgaya dik çizilen bir çizginin gerisinde kaldığı zaman bu yat, arkadan neta’dır. Diğer yat ise önden neta’dır. Herhangi biri arkadan neta olmadığı zaman kapatmalıdırlar. Yatlar arasında kapatma yoksa, arkadan neta olan yat önden neta olan yata yol verecektir (Arkadan neta yat, önden neta yata yol verir).

17.4 Tramola veya kavanca yapmakta olan yat, normal seyrini yapmakta olan yatların yolunu bozmayacaktır. Dolayısıyla bu hareketini diğer yattan yeterince uzakta yapacaktır.

17.5. Yol hakkına sahip bir yat, yol vermesi/uzak durması gereken bir yat ile karşılaştığında; kendisine yol verilmediğine/uzak durulmadığına karar verdiğinde, çarpışmaktan kaçınmak amacıyla gerekli manevrayı yapacaktır. Bu durumda yol hakkına sahip yat, diğer yata protesto verebilecektir.

17.6. Yol hakkı olan bir yat rota değiştirirken, diğer yata başlangıçta uzak durması için yer verecektir.

17.7. Start işaretinden sonra, start hattının start öncesi tarafına geçmeye çalışan bir yat, normal olarak start etmekte olan yatlardan uzak duracaktır.

17.8. Yarışırken bir şamandra veya engeli (ada, kayalık bir bölge veya yol hakkına sahip başka bir tekne veya yarışmayan ancak yarış rotasında engel teşkil eden büyük bir teknenin varlığı halinde, gibi) aynı tarafta bırakarak geçmek/dönmek zorunda olan yatlardan; içteki yat durumunda olan yat yol hakkına sahiptir. Bir şamandra veya engelin geçilmesinde/dönüşünde içteki yat tanımı, bir şamandrayı veya engeli rota değiştirmeksizin geçebilecek durumdaki, şamandraya/engele en yakın olan yattır. Dıştaki yatın, manevra için gerekli yeri verip uzak durması gerekir.

17.9 Kural 17.8 deki “Yer” tanımı, iç yat durumunda olan bir yatın bir şamandra veya engel ile dış yat arasından geçmesi veya dönmesi için gerekli yerdir. Bu yer, manevranın bir parçası ise tramola veya kavanca için gereken yeri de kapsar.

“Engel”, bir yatın dogrudan ona doğru seyrederken ve ondan bir tekne boyu uzaklıkta iken önemli bir rota değişikliği yapmadan geçemeyeceği bir nesnedir.

Kurallarda belirtilen “Uzak Durma”, yol hakkına sahip olan yat rotasında seyredebiliyorsa ve yatlar aynı kontrada ve kapatmalıyken eğer rüzgaraltı yat, rüzgarüstü yat ile hemen temas etmeden her iki yönde rota değiştirebiliyor ise, bir yat diğer yattan uzak durmaktadır.

17.10 Yukarıdaki kurallardan 17.1 ile 17.8 arasında bir ihtilaf olması halinde şamandra ve engelden üç tekne boyu mesafeden itibaren geçinceye kadar Kural 17.8 geçerlidir.

BÖLÜM – 4 YARIŞTA DİĞER KURALLAR , CEZALAR, PUANLAMALAR VE ÖDÜLLER

18. Yarış için kaydını yaptırmış, ancak start hattına gelmeyen veya yarışı terk eden yatların sorumluları, durumu yarış komitesine en kısa zamanda bildireceklerdir.

19. YASAKLANMIŞ HAREKETLER

BİR YAT, YARIŞMA HALİNDE İKEN SADECE RÜZGAR VE SUYUN KUVVETİNDEN YARARLANACAKTIR

(yüzerek tekneyi çekmek veya itmek, kürek çekmek vs yasaktır)

19.1 Hazırlik işareti verildiği (P-kod bayrağı toka edildikten sonra) andan itibaren finis yapana veya yarışı terk edene kadar yaris devam etmektedir. Bu sure icinde motor çalıştırılmayacaktır.

19.2 Yarış komitesince belirlenen görüşme kanalını (VHF kanal 09) yatların dinleme mecburiyeti vardır. Yarış komitesinin duyuruları bu kanaldan yapılacaktır. Yatların kendi aralarında yapacakları görüşmelerde bu kanal kullanılmayacaktır.

19.3 Yatlar seyir halindeyken seyir emniyeti ile ilgili bütün donanımı taşımak zorundadırlar. Örneğin, pervaneleri sökülmüş olmamalı, demir ve zincir o yata uygun, hemen kullanıma hazır olmalı, emniyet ile ilgili kısıtlama yapılmamalı vs).

19.4 Şamandraya çarpma, hazırlık işareti verildikten sonra bir yat, start hattını belirleyen bir start şamandrasına, seyretmekte olduğu rota ayağını başlatan, sınırlayan veya bitiren bir şamandraya veya finiş yaptıktan sonra finiş şamandrasına dokunmayacaktır. Start ve finiş hattında yer alan komite botları da şamandra olarak nitelendirilecektir.

20. CEZALAR

20.1 Bodrum Kupası, Uluslararası Yelkenli Yat Yarışları’na katılan yatların özellikleri ve yarışın uzunluğu dikkate alınarak, kural ihlali yapan yatlar için aşağıda belirtilen “CEZALAR” uygulanacaktır.

20.2 Hazırlık işareti verildikten sonra;

a- Motor çalıştıran bir yata en az 30 dakika zaman cezası verilir. Uzun süre motor çalıştırdığı tespit edilen yat diskalifiye edilir.

b- Start alanında diğer bir yatın yapacağı kural ihlali nedeniyle zor durumda kalan ve çatışmayı ancak motor kullanarak önleyebilecek durumdaki yat, motor kullanarak bu durumdan kurtulabilir. Bu durumu Yarış Komitesine hemen VHF kanal 09 ile bildirmelidir. Ceza verilip verilmeyeceği protesto kurulu tarafından değerlendirilecektir.

c- Start yaparken bir start şamandrasına, rota üzerinde bulunabilecek bir dönüş/geçiş şamandrasına veya finişten sonra bir finiş şamandırasına (start ve finiş hatlarında bulunan veya bir dönüş/geçiş şamandrası yerine konulmuş bir yarış komitesi botu da şamandra sayılır) çarpan bir yata 20 dakika zaman cezası verilir.

d- Kural ihlali yapmasının sebebi olarak, diğer yatın kural ihlali yaptığını iddia eden yat, diğer yata protesto vermelidir.

e- Yarış rotası üzerinde elde olmayan nedenlerle bir kayalık bölge gibi tehlikeli olabilecek durumla karşılaşan yat, bu durumdan kurtulmak amacıyla motor çalıştırdığında, bu durumu yarış komitesine hemen VHF kanal 09 ile bildirecektir. Bu yata Ceza verilip verilmeyeceği protesto kurulu tarafından değerlendirilecektir, verilecek ceza 20 dakikadan az olamaz.

f- Yarış esnasında yol hakkı olan tekneden uzak durmayarak/yer vermeyerek, onun çarpışmayı önlemek amacıyla rota değiştirmesine veya motor çalıştırmasına sebep olan yol vermesi gereken yata protesto komitesinin kararıyla en az 20 dakika zaman cezası verilecektir.

g- Erken start eden bir yat, startını belirtilen zaman içinde ve diğer yarışan yatları etkilemeden yenilemelidir. Bunu yapmaması halinde yata 45 dakika zaman cezası verilir.

h- Bölüm 4, Madde 19’daki Yasaklanmış Hareketleri ihlal eden, Kural ihlali yaparak kendisine önemli bir avantaj sağlamış yata protesto komitesinin kararıyla sağladığı avantajın özelliklerine bağlı olarak en az 20 dakika zaman cezası verilecektir veya yat diskalifiye edilecektir.

20.3 Yukarıda belirtilen zaman cezaları, yatın yarıştığı kategorisinde ve puanlandirilacagi diger klasman ve guruplamalarda değerlendirilir ve zaman cezası onun finiş zamanına ilave edilir.

Herhangi bir nedenle ceza verilen bir yatın finiş puanı 21.4 maddesinde belirtilen puandan daha kötü olamaz.
Sportmenlige aykiri davrandiklari, protesto komitesi karariyla belirlenenler o yaris (etap) veya seri yarisin tamamindan ihrac edilirler.
21. PUANLAMA

IRC sınıfları 2014 Rating sertifikaları ile CRUISER VE KATAMARAN sınıfları Destek

rating formülü uygulanarak derecelendirilecektir.

IRC Sertifikası olmayan CRUISER XL sınıfı tekneler ahşap teknelerin

rating sistemi ile derecelendirilecektir.

21.1 Her teknenin her etap için toplam zamanı start ve finiş hatları arasında geçirdiği sürenin saniye cinsinden ifadesidir. Bu süreye kabul edilen handikap sisteminde o tekneye ait olan rating katsayısı uygulanır. Ve düzeltilmiş zaman derecesi elde edilir. Eğer varsa teknenin aldığı cezalar da bu zamana eklenir. BCR (Bodrum Cup Rating) sistemi ile o etabın nihai derecelendirmesi yapılır. (sıralama küçük zamandan büyük zamana doğru artar) En düşük düzeltilmiş zamana sahip tekne o etabın birincisi ilan edilecektir. Düzeltilmiş zaman hesaplamalarındaki virgülden sonraki saniye (50 ve üzeri ise bir üst değere) yuvarlatılacaktır.

21.2 Puanlama her kategori için ayrı ayrı yapılır.

21.3 RRS Az Puan Sistemi kullanılacaktır (RRS A4). Birinci olan tekne 1, ikinci olan 2, üçüncü olan 3, dördüncü olan 4 puan alır. Sonraki her sıra için bir puan ilave edilir (RRS A4.1).

21.4 Start alanına gelmeyen bir tekne (DNC),Start alanına gelen fakat start etmeyen (DNS, OCS), finiş yapmayan (DNF), finişten sonra terk eden (RAF) veya diskalifiye olmuş (DSQ, DNE ve DGM) bir tekne, finiş değerlendirmesinde, start alanına gelen tekne sayısından bir fazla puan alır

21.5 EN KÖTÜ YARIŞ PUANININ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMASI (YARIŞ ATMAK)

Bodrum Kupası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı , bir seri yarıştır. Bu seri yarışta üç yarışa kadar yarış atılmaz ve bu üç yarış üzerinden değerlendirme yapılır. Dört yarış yapılmış ise en kötü derecenin alındığı bir yarış atılarak kalan yarışlar üzerinden değerlendirme yapılır. Beş yarış yapılmış ise en kötü derecenin alındığı bir yarış atılarak kalan yarışlar üzerinden değerlendirme yapılır.
Dürüst yarışmadığı nedenle diskalifiye edilen yatın diskalifiye olduğu yarış atılamaz (DNE)
21.6 Diskalifiye olan, start etmeyen, finiş yapmayan ve yarışı terk eden yatlara, yarışa o sınıf /kategoride kaydı yapılmış yat sayısı +1 puan verilir.

21.7 En az puanı alan yat birinci olur ve diğerleri de buna göre sıralanırlar.

21.8 Bu seri yarışta, yatların toplam puanları eşit ise, sonuç;

a. Seri yarış süresince alınan en iyi dereceler karşılaştırılarak bulunur.
b. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa , beraber yarıştıkları son yarışta diğerini geçen lehine bozulur.
21.9 HANDİKAP

Bu yarışta performansa bağlı handikap sistemi uygulanacaktır. Sistemin esasları ve işleyişi ayrıca ilan edilecektir.

22 PUANTAJ KISALTMALARI

DNC – yarış için kaydını yaptırmış olmakla beraber , yarışa katılmayan/ start alanına gelmeyen yattır.

DNS – start alanı ve civarına kadar gelmiş olmakla beraber start etmeyen/ edemeyen yattır.

DNF – finiş yapmayan /yapamayan yattır.

OCS – start işareti verildiğinde start hattı üzerinde veya ilerisinde bulunan yattır.

RAF – finiş yaptıktan sonra yarıştan çekilen yattır.

DSQ – diskalifiye edilen yattır.

DNE – atılamaz diskalifikasyon

RDG – düzeltme verildi

23. ÖDÜLLER

Ödüller sınıf/kategori, genel klasman ve özel ödüllerden oluşur.

23.1 GELENEKSEL AHŞAP YATLAR GENEL KLASMAN ÖDÜLLERİ:

23.1.1. BODRUM CUP :

Bu kupalar, yelkenli ahşap yat yarışlarının en büyük ödülleridir. Geleneksel Ahşap Yatlar kategorilerinde genel klasman birincilerine verilir. Bu ödüller BİR KUPA ile bir yıl saklayacağı REGATTA BAYRAĞIndan ibarettir. Her kategoride genel klasman birincileri belirlenirken, genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan yat dikkate alınır.

23.1.2. BODRUM CUP REGATTA BAYRAĞI:

Bodrum Kupasını kazanan yatlara bir yıl saklamak üzere verilir. Üç kez Bodrum Kupasını kazanan yat bu bayrağı ömür boyu taşımaya hak kazanır.

23.2 GENEL KLASMAN ÖDÜLLERİ:

23.2 .1 Geleneksel Ahşap Yatlar genel klasman birincisine verilir. Genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan yat dikkate alınır.

23.2 .2 Gulet,Gulet XL, Mozaik ve Triandil kategorilerinin standart yelken (Kayıt anında yarış süresince balon ve benzeri yelken kullanmayacağını beyan eden yatlar) genel klasman birincisine verilir. Genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan yat dikkate alınır.

23.3 SINIF / KATEGORİ ÖDÜLLERİ:

Her kategorinin ilk üçüne verilir.

23.4 ÖZEL ÖDÜLLER

23.4.1 10 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
Bodrum kupasına 10 yıl katılan yatlara verilir.
23.4.2 15 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
Bodrum kupasına 15 yıl katılan yatlara verilir.
23.4.3 20 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
Bodrum kupasına 20 yıl katılan yatlara verilir.
23.4.4 25 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
Bodrum kupasına 25 yıl katılan yatlara verilir.
23.4.5 EN GENÇ YARIŞMACI ÖDÜLÜ:
Geleneksel olarak her yıl Bodrum Kupası yarışlarına katılan yaşça en küçük katılımcıya verilen ödüldür.
23.4.6 EN ŞIK VE EN FANTASTİK TAKIM KIYAFETİ ÖDÜLLERİ:

Organizasyon komitesince görevlendirilen jüri tarafından seçilen her iki dalın birincileri ve özel juri ödülleridir.

23.4.7 EN GÜZEL VE ÖZGÜN PANKART VE SEMBOLLER ÖDÜLLERİ:

Kortej yürüyüşünde yarışcıların kullandığı güzel ve özgün pankart ve sembollere verilen teşvik ödülleridir.

23.4.8 SPONSOR FİRMA ÖDÜLLERİ:

Dereceye giren yatlara sponsor firmalar tarafından verilen ödüllerdir

23.4.9 BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ:

Bodrum cup yat katılımını arttırmak amacı ile verilen ayni ve nakti ödüllerdir

23.4.10 BODRUM BELEDİYESİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ:

Bodrum cup yat katılımını arttırmak amacı ile verilen ayni ve nakti ödüllerdir

BÖLÜM – 5 YARIŞ KOMİTESİ TARAFINDAN KULLANILACAK GÖRSEL ve SEDA İŞARETLERİ

Kullanılacak görsel ve seda işaretleri aşağıda belirtilmiştir. Yukarı ve aşağı yönleri gösteren okların anlamı bayrakların toka veya arya edilmesidir. Nokta şeklinde gösterilen işaretler ise seda işaretleri olup, tek nokta tek sedadır. ●….● şeklinde gösterilen işaret, birbirini tekrarlayan seda işaretleridir.

AP Tek başına kullanıldığında: “Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir.” Birinci uyarı işareti veya diğer işaretler bu bayrağın aryasından 1 dakika sonra verilecektir. ↑●●↓●
H bayrağı üzerinde kullanıldığında, “Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir. Diğer işaretler karada / limanda verilecektir.” ↑●●
A bayrağı üzerinde kullanıldığında “Startı verilmemiş yarışlar başka bir güne ertelenmiştir.” ↑●●
L Karada kullanıldığında (karadaki yarış sekreterliği işaret direği veya limanda bulunan yarış komitesi botunda) “Yarışçılar için duyuru vardır”. ↑●
Denizde seyir halindeki yarış komitesi botunda kullanıldığında “Beni takip ediniz.” ↑●
M Yüzer bir cisim, tekne veya başka bir cisim üzerinde kullanıldığında “şamandıra yerine” kullanıldığını belirtir. ● …●
N Tek başına kullanıldığında; “Bütün yarışlar abandone edilmiştir. Start alanına dönünüz.” Diğer işaretler bu işaretin aryasından 1 dakika sonra verilecektir. ↑●●●↓●
H bayrağı üzerinde kullanıldığında; “Bütün yarışlar abandone edilmiştir. Diğer işaretler karada verilecektir.” ↑●●●
A bayrağı üzerinde kullanıldığında, “Bugünkü bütün yarışlar abandone edilmiştir.” ↑●●●
P Hazırlık işaretidir. Start işareti 5 dakika sonra verilecektir. ↑●
S Uyarı işaretinden önce veya bu işaretle beraber kullanıldığında yarış talimatında açıklanan kısa rota uygulanacaktır. ↑●●
Rota üzerinde seyredilirken yarış komitesi rotayı kısaltmak istediği takdirde uygun göreceği bir mevkide bu işareti finiş bayrağı ile beraber kullanarak “yarışı burada bitiriniz” der. ↑●●
X Ferdi Geri Çağırma. ↑●
Birinci Tekrar – Genel Geri Çağırma Diğer işaretler bu işaretin arkasından 1 dakika sonra verilecektir. ↑●● ↓●
Y Kişisel can yeleği kullanma mecburiyeti vardır. ↑●

20 – 25 EKİM 2014
XXVI. BODRUM CUP
EK YARIŞ TALİMATI – 1
1.Bu yarış toplam 5 etaptan oluşan bir seri yarıştır.

PROGRAM
20 EKİM 2014: BODRUM İSKELE MEYDANI
Brifing ( MARINA YACHT CLUB ) SAAT 15:30
Tüm Yat ekipleri ve Yat Sektörü Kortej yürüyüşü SAAT 17:00
Açılış Seremonisi ( İskele Meydanı ) SAAT 18:00
Bodrum Cup Parti ( KÜBA BAR ) SAAT 21:30
Derin Deniz Araştırmaları Sempozyumu
Salmakis Resort & Spa October 19-20, 2014 Tüm Gün
21 EKİM 2014 : DENİZBANK ETABI (BODRUM–BODRUM) 19 NM
Start SAAT 11:00
Gece Konaklama : THE BODRUM CUP CITY
Bodrum Yerel tatları, mağazaları, eğlenceler
“Mavi Yolculuk Mutfağı”Yemek Yarışması SAAT 19:00
RED CARPET VIP Davet ( BUĞRA DİAMOND ) SAAT 20:00
İLHAN ŞEŞEN Konseri SAAT 21:30
22 EKİM 2014 : HALİKARNAS BALIKÇISI ETABI (BODRUM – KALYMNOS) 15 NM
Start SAAT 10:00
Kokteyl SAAT 20:00
23 EKİM 2014 : BODRUM CRUİSE PORT ETABI (KALYMNOS – LEROS) 13 NM
Start SAAT 11:00
Kokteyl SAAT 20:00
24 EKİM 2014 : PALMARİNA BODRUM ETABI (LEROS – YALIKAVAK) 21 NM
Start SAAT 10:00
Kokteyl Prolonge, PALMARİNA BODRUM SAAT 19:30
Kıyafet Yarışması SAAT 20:30
Konser SAAT 21:00
25 EKİM 2014: ÇAĞDAŞ HOLDİNG ETABI (YALIKAVAK – BODRUM) 22 NM
Start SAAT 10:00
Regatta Ödül Töreni THE BODRUM CUP CITY SAAT 20:30
Bodrum Cup Parti, Konser SAAT 22:00

BAŞARILI YARIŞLAR DİLERİZ

YARIŞ KOMİTESİ

START VE FİNİŞ HATLARI

3.1 Start saatleri 1-3günler 11.00, 2-5 günler 10:00 ,4. Gün 12:00

4.START VE FİNİŞ HATLARINDA KULLANILACAK ŞAMANDIRALAR:

Sarı veya turuncu renkte ve küresel veya silindir olacaktır. Teknik nedenlerle şamandıra atılamaması halinde yarış komitesi start ve finiş botları şamandıranın yerine kullanılabildiği gibi üzerinde “M” kod bayrağı taşıyan başka bir bot/tekne de bu maksatla kullanılabilecektir.

5.YARIŞ KOMİTESİ BOTLARI:

Yarış komitesinin start ve finiş botları, start ve finiş hattındaki durumlarını teknik nedenlerle makine kullanarak da muhafaza edebilirler. Şamandıra yerine kullanılacak komite botu da makina kullanabilir.

6.ZAMAN SINIRI

Etapların yarış bitirme süresi saat 18:00’e kadardır.

7.YARIŞMALARA KATILAN YATLARIN KATEGORİ BAYRAK RENKLERİ

Bodrum Cup Gulet (Mavi) • Bodrum Cup Gulet XL (Kırmızı) • Bodrum Cup Mozaik (SARI) • Bodrum Cup Triandil (YEŞİL)• Bodrum Cup Classic Yacht (siyah)- • Bodrum Cup IRC(Turuncu) • Bodrum Cup Cruiser(Mor) • Bodrum Cup Cruiser XL(Gri) • Bodrum Cup Katamaran (Kahverengi)

8-TELSİZ ANONSLARINDA KULLANILACAK ÇAĞRI İSİMLERİ VE LÜZUMLU DİĞER BİLGİLER :

YARIŞ KOMİTESİ’NE YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:

“YARIŞ KOMİTESİ”

FİNİŞ HATTINDAKİ FİNİŞ BOTUNA YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:

“FİNİŞ KOMİTESİ”

BODRUM KUPASI ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN: “ORGANİZASYON KOMİTESİ”

SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN (HASTANE GEMİSİ) YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:

“HASTANE”

İLK YARDIM BOTU İÇİN YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN :

“BODRUM DENİZ KURTARMA”

9- ROTALAR:

denizbank

ETABI
1. GÜN 21 EKİM 2014 SALI
BODRUM – BODRUM (19 MİL)
1

1.DENİZBANK ETABI START HATTI (1S): Karaada feneri ile genel batı/ kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel güney/ güney batı yönüne yapılacaktır.

1.DENİZBANK ETABI ETABI FİNİŞ HATTI (1F) (19 MIL) : Karaada feneri ile genel batı/ kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arasıdır. Finişler genel kuzey/ kuzey doğu yönüne yapılacaktır.

Not: (Bu etapta Çelebi adası iskelede kalacak şekilde dönülecektir)

1.DENİZBANK ETABI ETABI KISA ROTA FİNİŞ HATTI(1KRF) (7 MIL): Kargı adası feneri ile FI.5s33m8M genel kuzey yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arası olup finişler genel batı yönüne yapılacaktır.

2.ETAP
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
2.GÜN
BODRUM – KALYMNOS (15MİL)
2

2 ETAP START HATTI (2S) Karaada feneri ile genel batı/ kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel güney/ güney batı yönüne yapılacaktır.

2 ETAP START HATTI(2S2) (7,5 MİL): Kargı adası feneri ile FI.5s33m8M genel güney yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi start botu arası olup startlar genel batı yönüne yapılacaktır.

2 ETAP FİNİŞ HATTI (2F) (15 MİL) N.PSERIMOS adası güney doğusunda AK.Roussa feneri FI(2)WR.10s43m12/9M ile genel güney yönüne atılmış şamandıra veya finish botu arası olup finişler genel batı yönünde yapılacaktır.

2 ETAP KISA ROTA FİNİŞ HATTI (2KRF)(7 MIL): Kargı adası feneri (FI.5s33m8M) ile genel güney istikametinde atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arası olup finişler genel batı yönüne yapılacaktır.

bodrumc

ETABI:
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
3.GÜN
KALYMNOS – LEROS (13MİL)
3

BODRUM CRUİSE PORT START HATTI (3S) :
Kalymnos adası güney doğu burnu Ak. Khali ile güney doğu istikametine atılmış şamandıralar veya yarış komitesi start botları arasıdır. Startlar kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

BODRUM CRUİSE PORT START HATTI (3S2) (11 MİL) Kalolimnos adası güneyindeki Vrak Prasonisi adsı ile güney istikametinde atılmış şamandıra veya yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel batı yönünde yapılacaktır.
BODRUM CRUİSE PORT FİNİŞ HATTI (3F) (13 MİL) : Kalolimnos adası Kuzey Doğusundaki Nis Pitta adası güney ucu ile genel güney yönüne atılmış şamandıra veya finish botu arası olup finişler genel batı yönünde yapılacaktır.
BODRUM CRUİSE PORT FİNİŞ HATTI (3F2) : Leros adası güney doğu ucundaki Vrak. Velona(25) adası ile genel kuzey yönüne atılmış şamandıra veya finish botu arası olup finişler genel batı yönünde yapılacaktır.
palma

ETABI:
24 EKİM 2014 CUMA
4.GÜN
LEROS – YALIKAVAK (13 MİL)
4

4.PALMARİNA BODRUM ETABI START HATTI (4S) Kalolimnos adası feneri F.3s29m7M ile güney istikametinde atılmış şamandıra veya yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel doğu yönünde yapılacaktır.

Not: (Bu etapta Çavuş adası iskelede , Büyük Kremit adası sancakta kalacak şekilde dönülecektir)

PALMARİNA BODRUM START HATTI (4S2)
Kalolimnos adası feneri F.3s29m7M ile kuzey istikametinde atılmış şamandıra veya yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel doğu yönünde yapılacaktır.

Not: (Bu etapta Çavuş adası iskelede , Büyük Kremit adası sancakta kalacak şekilde dönülecektir)

PALMARİNA BODRUM ETABI FİNİŞ HATTI (4F) (13 MİL) :
Yalıkavak koyu girişinde Göçük ve Çoban burunları transitinde atılacak şamandıra ve yarış komitesi finiş botu arası olup finişler Kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

PALMARİNA BODRUM ETABI KISA ROTA FİNİŞ HATTI (4KRF) (6 MİL): Çavuş adası İskelede bırakılarak adanın kuzey doğu burnu ile genel doğusu yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel kuzey yönünde yapılacaktır.
cagdas

ETABI
25 EKİM 2014 CUMARTESİ
5.GÜN
YALIKAVAK- BODRUM (22 MİL)
5

ÇAĞDAŞ HOLDİNG ETABI START HATTI (5S) :Yalıkavak koyu girişinde Göçük ve Çoban burunları transitinde atılacak şamandıra ve yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel batı yönünde yapılacaktır.
ÇAĞDAŞ HOLDİNG ETABI START HATTI (5S2): Büyük Kiremit adası feneri (Fl(2)10s89m10M) ile genel doğu yönüne atılmış şamandıra veya finiş botu arası olup finişler genel güney yönünde yapılacaktır.
ÇAĞDAŞ HOLDİNG ETABI START HATTI (5S3): Çatal Ada Feneri (FI(4)20s48m6M) ile genel doğu yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel güney yönüne yapılacaktır
ÇAĞDAŞ HOLDİNG ETABI FİNİŞ HATTI (5F) (22MIL) Karaada feneri ile genel batı/ kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arasıdır. Finişler genel kuzey/ kuzey doğu yönüne yapılacaktır.
5.ÇAĞDAŞ HOLDİNG ETABI KISA ROTA FİNİŞ HATTI(5KRF) (15MIL): Kargı adası feneri (FI.5s33m8M) ile genel güney istikametinde atılacak şamandıra veya yarış komitesi finiş botu arası olup finişler genel doğu yönüne yapılacaktır.